Gymnasieskola

Mariestads kommun erbjuder ett brett utbud av utbildningar på gymnasienivå. Vadsbogymnasiet har tolv program att välja på. Du kan läsa både studieförberedande och yrkesförberedande program.

Vadsbogymnasiet

Vadsbogymnasiet erbjuder tio nationella program, både högskoleförberedande och yrkesförberedande. Hos oss kan du även läsa den riksrekryterande marinteknikutbildningen. Vi erbjuder självklart även introduktionsprogram och program inom anpassad gymnasieskola.

På skolan går i dag cirka 800 elever. Just på grund av det stora antalet elever har vi möjligheten att starta många språkgrupper och andra individuella val.

Vadsbogymnasiet har en egen webbplats med mer information, den kommer du till genom att klicka på länken under Relaterad information här på sidan.

Ansökan gymnasieskola

Du gör din ansökan till gymnasieskola på Utbildning Skaraborg.

Utbildning för dig som är 16–20 och inte går på gymnasiet

Är du är under 20 år och har gått klart grundskolan, men inte börjat gymnasiet? Eller har du hoppat av gymnasiet? Då kan du få hjälp av din kommun för att ta dig vidare.

Utlandsstudier

Mariestads kommun har enligt skollagen ingen skyldighet att finansiera utbildning för barn/elever som vistas utomlands under en längre period. Detta gäller all utbildning från förskola till gymnasiet.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt