Missbruk och beroende, Beroendecentrum MTG

Att vara beroende eller befinna sig i ett missbruk kan kännas skamfyllt. Rädsla för omgivningens reaktioner och oron för hur familj och vänner ska reagera kan göra det svårt att avslöja sitt problem och söka hjälp. Men att göra det är första steget mot ett nyktert liv och en fungerande vardag. Hos oss kan du som har problem med alkohol, narkotika eller spel om pengar få hjälp, stöd och behandling i den form som passar dig.

De vanligaste insatserna du kan få beviljade

  • Behandlingssamtal på beroendecentrum, både enskilt och i grupp.
  • Boendestöd. Det kan till exempel vara att få hjälp med att hitta en struktur i vardagen eller hjälp att utföra sysslor i hemmet som på grund av problematiken har blivit svåra att genomföra på egen hand.
  • Kontaktperson. En person att hitta på saker tillsammans med och som kan vara ett stöd i drogfriheten.
  • Behandling på annan ort. Beroende på din problematik finns olika former av behandling på andra orter.
  • Hjälpa till med kontakter med andra myndigheter så som sjukvård, kriminalvård, Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen med mera.

För att få veta mer om våra insatser kan du kontakta en socialsekreterare på Maria Nova. För kontaktuppgifter, se kontakt under Relaterad information här på sidan.

Så här ansöker du

  1. För att du ska kunna beviljas insatser måste du lämna in en ansökan till oss. Ansökan kan du lämna både muntligen och skriftligen. I ansökan skriver du vem du är, vad du behöver för hjälp och var vi kan nå dig.
  2. En muntlig ansökan kan du lämna vid ett besök på Maria Nova eller per telefon. Lättast att komma i kontakt med oss är under vår telefontid vardagar klockan 09.00–10.00.
  3. En skriftlig ansökan kan du lämna in både per brev, via e-tjänsten eller via mail. Du kan skicka e-post eller vanligt brev. Skicka då ansökan till: Maria Nova Vuxenstöd, Blombackagatan 16, 542 33 Mariestad . Det går lika bra att lämna in ansökan direkt till receptionen på Maria Nova.

Du kan även ansöka om insatser i vår självserviceportal. Om du har svårigheter att ta kontakt kan du även ta hjälp av någon för att förmedla en ansökan. Du kan till exempel be en vän att förmedla din anmälan eller ansökan.

Det finns en e-tjänst både för att göra en ansökan om hjälp och stöd men även en för att göra en orosanmälan.

Så går en utredning till

När du ansökt om insatser hos oss påbörjas en utredning som syftar till att utreda vad du är i behov av för stöd utifrån din specifika situation. Utredningen bygger på frivillighet och delaktighet där du träffar din handläggare antingen på Maria Nova eller vid ett hembesök. Under besöket kommer du få frågor bland annat kring din livssituation, hur det sett ut för dig tidigare och vad du hoppas att hjälpen ska leda till. Efter avslutad utredning kan du, om utredningen visar att det behövs, erbjudas insatser för att tillgodose ditt behov av stöd och hjälp.

Beroendecentrum

Beroendecentrums verksamhet vänder sig till dig som är 18 år eller äldre och bor i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommun. Behandlingen bedrivs i öppenvårdsform, enligt beprövade metoder och dokumenterad erfarenhet. Behandlingen har sin grund i bland annat MI (motiverande samtal), KBT (kognitiv beteendeterapi), 12-steg, Återfallsprevention och CRAFT (anhörigstöd). Det innebär att du erbjuds insatser som håller god kvalité.

Du kontaktar oss genom att ringa kommunens växel och be om behandlare på beroendecentrum eller via din socialsekreterare på IFO vuxen.

Vi erbjuder

Du kan själv ringa till behandlare på Beroendecentrum MTG för att få råd och stöd. Vi kan träffas vid några tillfällen och tillsammans komma fram till vilket stöd som skulle passa dig bäst i nuläget. Du kan få information anonymt. Ring via kommunens växel tel 0501-75 50 00 och be om behandlare på Beroendecentrum MTG.

Du kan få enskilda behandlingssamtal hos en behandlare på beroendecentrum. Behandlingen anpassas efter dina behov och planeras tillsammans med dig och din socialsekreterare på IFO vuxen. Du kontaktar en socialsekreterare på IFO vuxen, som efter en utredning kan erbjuda insatsen. Samtalen innehåller lämpligt behandlingsprogram för din beroendeproblematik.

Vi erbjuder olika behandlingar i grupp för att stödja dig i din beroendeproblematik. Vi erbjuder olika grupper som t.ex: motivationsgrupp, grundbehandling och eftervårdsgrupp. Kontakta en socialsekreterare på IFO vuxen om du är intresserad eller ring direkt till Beroendecentrum för att få mer information.

Vi erbjuder stöd till dig som har problem med spel om pengar. Du erbjuds enskilda behandlingssamtal med behandlingsprogrammet ”Till spelfrihet” som grund. Du kan också delta i våra gruppbehandlingar. Kontakta socialsekreterare på IFO vuxen eller ring till Beroendecentrum MTG via växeln, för att få mer information.

Har du problem med cannabisberoende? Du kan få stöd genom enskilda samtal till exempel haschsamtal eller haschavvänjningsprogram för att bli drogfri. Ta kontakt med socialsekreterare IFO vuxen eller ring direkt till Beroendecentrum MTG genom kommunens växel, för att få mer information.

Att leva nära någon med beroende påverkar alla i en familj! Det är viktigt att du som anhörig får råd och stöd i din situation. Beroendecentrum erbjuder enskilda stödsamtal och kurser för anhöriga. Ta kontakt direkt med Beroendecentrum MTG för att få råd och stöd och för att boka en träff där vi kan prata om din situation. Du kan få stöd anonymt. Ring Mariestad kommuns växel 0501-75 50 00 och be om behandlare på Beroendecentrum.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Maria Nova Vuxenstöd
Blombackagatan 16
542 33 Mariestad

Öppettider

Måndag–fredag 10.00–15.00
Lunchstängt 12.00–13.00

Kontakt

Telefon vid akut behov av hjälp utanför telefontid före 16.00.Mariestads kommuns växel0501-75 50 00
Telefon vid akut behov av hjälp efter 16.00 och helger.Socialjouren0500-49 74 21, 0500-49 74 22
Enhetschef IFO vuxna och AMECaroline Carlsson0501-75 63 78caroline.carlsson@mariestad.se

Kontakt behandlare på Beroendecentrum MTG

Relaterad information