Västgötasamlingen

Den historiska utveckling som format bebyggelse och människors villkor i vår närhet och de händelser som ägt rum på den plats där vi har våra rötter väcker vår nyfikenhet och vårt intresse. För den lokalhistoriskt intresserade finns en omfattande samling på stadsbibliotekets andra våning. Västgötasamlingen är tillgänglig för allmänheten under stadsbibliotekets öppettider.

Lokalhistoriskt material

Böcker, tidskrifter, uppsatser, artiklar, småtryck och kartor står till förfogande för dig som vill veta mer om Västergötland i allmänhet och Mariestad med omgivande socknar i synnerhet. Här finns också Mariestads Bildarkiv med dess unika samling av äldre och nyare fotografiska bilder. De flesta västgötaböcker och tidskrifter kan du låna hem. Referenslitteratur och kartor får du ta del av på plats.

Mariestadstidningen

Mariestadstidningen, som utkom första gången 1817 under namnet Mariestads weckoblad, finns på mikrofilm och kan läsas i vårt släktforskarrum.

Kontakta

För att stödja lokalhistorisk forskning samarbetar vi med Mariestads kommunarkiv, Vadsbo museum och våra släkt- och hembygdsföreningar. Kontakta oss gärna om du har frågor med anknytning till vår bygd eller om du önskar veta mer om våra samlingar. Du är också välkommen att boka visningar för en närmare presentation av stadsbibliotekets Västgötasamling.

Summa Gaufredi

1968 köpte dåvarande stadsbibliotekarien, Svante Sandberg, in en riktig raritet till bibliotekets Västgötasamling i Mariestad. Han hade hittat en inkunabel med Skaraborgsanknytning: Summa Gaufredi. Inkunabel kallas en bok från boktryckarkonstens barndom, som är tryckt före år 1500. Sandbergs fynd var tryckt i Köln 1470, men hade letat sig till Skara och använts av kyrkan där under medeltiden.

Digital återgivning av boken

Bibliotekets inkunabel ligger inlåst och har bara visats vid särskilda tillfällen. Nu finns denna inkunabel tillgänglig digitalt. Den är skriven på latin och är en handbok i kyrkorätt. Kontakta biblioteket om du vill ladda hem boken. Teologen Hilding Johansson har skrivit en historik om bibliotekets inkunabel. Den finns att låna på biblioteket.

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Mariestads Stadsbibliotek
Drottninggatan 12
542 37 Mariestad

Kontakt

Receptionen Stadsbiblioteket0501-75 58 00stadsbiblioteket@mariestad.se
BiblioteksteknikerTomas Jiglind0501-75 58 08tomas.jiglind@mariestad.se