Mariestads Markutveckling AB

Mariestads markutveckling AB har till syfte att förvärva, äga, förvalta, förädla och avyttra fastigheter.

Mariestads markutveckling AB:s styrelse

  • Johan Abrahamsson, ordförande.
  • Henrik Andersson, vice ordförande.
  • Janne Jansson.
Publicerad: 18 januari 2024 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt