Inomhustemperatur

Vilken temperatur du mår bäst av att ha i din bostad är väldigt individuellt. Men det finns regler om hur kallt eller varmt det bör vara i din bostad för att du ska må så bra som möjligt. Har du ett handikapp och sitter still mycket kan det vara så att du gärna vill ha det lite varmare.

Vilken temperatur ska det vara?

Som lägst får det vara 18 grader, men många hyresvärdar har gjort överenskommelser med hyresgästföreningen om att hålla 20 grader som lägst. Särskilt känsliga grupper som till exempel rörelsehindrade eller äldre som blivit känsliga för kyla bör inte ha lägre än 20 grader.

Normalt bör det inte vara varmare än 24–26 grader. Men om det utomhus är perioder med extremt varmt väder måste man kunna acceptera att det är varmare en period.

Andra faktorer påverkar

Ibland kan du uppleva att temperaturen inte är bra fast den egentligen är det. Kalla golv är en orsak till att man kan uppleva att det är för låg temperatur inomhus. Ett golv kan bli kallt om du till exempel har ett ouppvärmt utrymme under din lägenhet t ex källaren. Yttemperaturen på golvet ska inte understiga 16 grader. Om du har det dragigt kan det också upplevas som om det är kallare i lägenheten än det egentligen är.

Vem har ansvaret?

Om du är hyresgäst är det din hyresvärd som har ansvaret. Det är den du ska kontakta i fösta hand för att diskutera ifall du inte är nöjd med temperaturen i din bostad.

Publicerad: 23 november 2023 Uppdaterad: 29 februari 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se