Mariestads drift- och servicebolag AB

Mariestads drift- och servicebolag bildades 2022 och är under uppbyggnad. Bolaget ägs av Mariestads stadshus AB tillsammans med det kommunala bostadsbolaget Mariehus AB och energibolaget VänerEnergi AB. Drift- och servicebolaget ska tillhandahålla drift- och servicetjänster åt ägarna inom fastighetsområdet.

Mariestads drift- och servicebolag AB:s styrelse

  • Johan Abrahamsson, ordförande.
  • Nils Farken, vice ordförande.
  • Malin Olsson Lundqvist.
  • Henrik Andersson.
  • Anita Olausson.
Publicerad: 18 januari 2024 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt