Anpassad grund- och gymnasieskola

Anpassad grundskola är en egen skolform som arbetar efter anpassad grundskolas läroplan i årskurs 1–9 för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Anpassad gymnasieskola är en frivillig skolform som ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning kan välja.

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en egen skolform som arbetar efter anpassad grundskolas läroplan i årskurs 1–9 för elever som på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada inte bedöms kunna nå upp till grundskolans kunskapskrav. Anpassad grundskola har egna kursplaner och betygskriterier. Eleverna läser antingen ämnen eller ämnesområden, eller en kombination av båda.

Anpassad skola ska ge elever en god grund för fortsatta studier och möjligheter att vara en del av samhället.

Kommunens anpassade grundskola finns på Högelidsskolan och består idag av fem grupper.

Anpassning efter behov

I anpassad grundskola är våra elevgrupper oftast mindre än i grundskolan och undervisningen mycket anpassad till varje elevs förmåga och behov. Efter förmåga kan elever på anpassad grundskola även läsa efter grundskolans läroplan i ett eller flera ämnen.

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola är en frivillig skolform som ungdomar med en intellektuell funktionsnedsättning kan välja.

På våra program får du lära dig att samarbeta och att med god service möta människor eftersom du kommer att behöva detta i ditt arbete.

Du får många möjligheter till att träna detta då vi arbetar med projekt ute i ”verkligheten” varvat med teori i klassrummet. Detta ska leda till att du hittar något som du skulle kunna tänka dig att praktisera inom under din utbildning och förhoppningsvis ge dig en sysselsättning efter dina fyra år i anpassad gymnasieskola.

Kommunens anpassade gymnasieskola finns på Vadsbogymnasiet. Vi erbjuder följande program:

  • Individuella programmet.
  • Hotell, restaurang och bageri.
  • Fastighet, anläggning och byggnation.

Komvux som anpassad utbildning

Anpassad utbildning för vuxna är en del av kommunala vuxenutbildningen sedan 1 juli 2020 och är därmed ingen egen skolform.

Det nya namnet är Komvux som anpassad utbildning.

Det finns två nivåer av anpassad utbildning:

  • Komvux som anpassad utbildning grundläggande nivå.
  • Komvux som anpassad utbildning på gymnasial nivå.

Undervisningen vänder sig till dig som har fyllt 20 år och har en intellektuell funktionsnedsättning. Komvux som anpassad utbildning för vuxna är till för dig som behöver förbättra eller komplettera din utbildning.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Biträdande RektorErika Sehlstedt0501-75 52 92erika.sehlstedt@mariestad.se

Relaterad information