Centrala Studiestödsnämnden, CSN, är den myndighet som administrerar alla ärenden som gäller olika typer av studiestöd. Du som ansöker om studiemedel vänder dig direkt till CSN.

För dig som studerar som vuxen finns följande alternativ till studiefinansiering:

  • Studiemedel.
  • Studiestartstöd.
  • Studiestöd för den som är under 20 år.

Studiemedel

Du ansöker själv om studiemedel på CSN:s webbplats. Där hittar du all information/instruktionsfilm om hur du gör ansökan. Du har även möjlighet att kontakta dem för support på telefon. Du som fyller 20 år under året kan inte ansöka om studiemedel för vårterminen.

När du ansöker om studiemedel behöver du ange under vilken tid din utbildning pågår (terminen) och antal poäng du ska studera under terminen.

Studiestartstöd

Studiestartstöd är en möjlighet för vissa arbetslösa. Du ansöker om studiestartstöd genom din studie- och yrkesvägledare i din hemkommun oavsett var du studerar.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt studiemedel

Centrala Studiestödsnämnden, CSN0771-276 000

Kontakt studiestartstöd

Studie- och yrkesvägledareTillgänglig måndag–torsdagAnders Perssonanders.c.persson@mariestad.se