Om teatern och dess historia

I Mariestad spelades det teater redan på 1820-talet. Ganska snart insåg man att man behövde ett riktigt teaterhus. Ett teateraktiebolag bildades av borgarna och godsägarna. Men de ekonomiska resurserna var knappa och man hade till exempel inte råd med en professionell arkitekt. Teaterhuset byggdes 1842 och invigdes i januari 1843. Helt färdigbyggd var teatern först 1848.

Tre stora renoveringar har gjorts

Tre större renoveringar har genomförts; 1900, 1935–1948 samt 1991–1992. Vid den senaste renoveringen byggdes teaterhuset samman med grannhuset - det så kallade Skomagasinet - på Kungsgatan. Denna del innehåller kapprum, foajé och toaletter. När man utökade och renoverade strävade man efter att återskapa sekelskiftesmiljön men med anpassning till nutida teaterteknik och komfort. Den scentekniska utrustningen förbättrades och man genomförde en varsam och pietetsfull renovering av ridå, ljuskrona, proscenium och kulisser. 2018 renoverades fasaden.

Teatern byggnadsminnesförklarades 1993

Mariestads Teater är en av Sveriges äldsta och bäst bevarade landsortsteatrar. Teatern har ett stort kulturhistoriskt värde och är byggnadsminnesförklarad sedan 1993.

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Österlånggatan 8
542 37 Mariestad

Kontakt

TeatersamordnareMagnus Nilsson0501-75 58 41magnus.nilsson@mariestad.se