Lokal för hygienisk behandling, bassängbad eller undervisningslokal

Vissa verksamheter måste anmäla den lokal de ska bedriva sin verksamhet i. Anmälan av lokal ska göras till kommunen innan en verksamhet påbörjas.

Exempel på anmälningspliktiga lokaler

  • Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygieniska behandlingar som innebär risk för blodsmitta eller annan smitta på grund av användningen av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller andra liknande skärande eller stickande verktyg.
  • Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars används av många människor.
  • Förskola, öppen förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet, förskoleklass, grundskola, gymnasieskola, anpassad grund- och gymnasieskola, specialskola, sameskola, fristående skola, riksinternatskola eller resurscenter.

Nya regler för hygienverksamheter

Från och med 1 juli 2021 utvidgas anmälningsplikten för hygieniska verksamheter. Det blir nu anmälningspliktigt att exempelvis använda rakkniv mot huden, håltagningspistol, klippning av nagelband med nagelbandstång, skära bort liktornar med skalpell, hyvla hud och andra typer av stickande/skärande verktyg som penetrerar eller skrapar mot huden. Dessa verktyg har inte bedömts omfattas av anmälningsplikt tidigare.

Är du osäker på om din verksamhet är anmälningspliktig eller inte, skicka ändå in en anmälan så gör Verksamhet miljö och bygg en bedömning. Om din verksamhet bedöms att inte vara anmälningspliktig kommer anmälan avslutas och ingen avgift tas ut.

Du kan läsa mer om de nya reglerna på Socialstyrelsens webbplats.

Anmälan

Anmälan ska ske skriftligen till oss på vår självserviceportal innan en verksamhet påbörjas i lokalen.

En anmälningspliktig verksamhet får påbörjas tidigast sex veckor efter det att anmälan har gjorts, om inte tillsynsmyndigheten bestämmer något annat.

Om du driver en verksamhet som är anmälningspliktig så ska du ha en systematiserad och dokumenterad egenkontroll.

Avgift

Miljö- och byggnadsnämnden tar ut en avgift för handläggningen enligt Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område. Aktuellt belopp hittar du i Taxebilaga 2 till Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område, 38 § FMH. Du hittar alla taxor på sidan Styrande dokument, taxor och avgifter.

Publicerad: 04 januari 2024 Uppdaterad: 29 februari 2024

Kontakt

Expeditionen miljö och bygg0501-75 60 05mbn@mariestad.se