I Mariestads kommun är handlingar till alla politiska möten digitala. Vi använder oss av ett verktyg som vi kallar Assistenten.

Logga in

Assistenten är en webbaserad sida och kan nås från vilken enhet som helst på adressen: https://mote.mariestad.se. Det innebär att du kan nå Assistenten via din smarttelefon, din dator eller din iPad.

Det första du möts av i Assistenten är en inloggningsruta. Där skriver du in samma inloggningsuppgifter som du har till din mejl. Ditt användarnamn kommer skifta till versaler av programmet.

Den som deltar i möten där det förekommer sekretesshandlingar (till exempel socialnämndens arbetsutskott) kan via inloggningssidan logga in med BankID.

Har du problem med att logga in så kontakta IT-supporten.

Välja möte och läsa handlingar

När du kommer in i Assistenten är det mötet närmast i tid som visas. Klicka i den blå rutan och använd rullistorna för att hitta det möte du söker.

Längst upp, till vänster under DAGORDNING, hittar du Kallelse och även protokollet när det är justerat.

Till höger om varje mötespunkt anger en siffra hur många underlag som finns till ärendet. Om du klickar på mötespunkten visas underlagen. Du kan välja att läsa ett underlag genom att klicka på det och välja Visa dokument.

När du har öppnat ett dokument finns en meny till höger där du kan välja att göra markeringar i dokumentet. Välj plus-tecknet och sen det format du vill ha på din markering. Välj Spara. Markeringarna kommer endast vara synliga för dej.

Gul markering betyder att informationen har uppdaterat sen sist du öppnade mötet.

Söka

För att söka efter när ett visst ärende har varit med på ett möte kan man klicka på förstoringsglaset som finns på flikarna till höger.

Hitta ledamöter

På fliken Ledamot finns listor på alla ledamöter i de olika nämnderna. Välj nämnd i rullistan. För att se uppgifter om en specifik person klickar man på personen och väljer Se profil.

Utförlig manual

Under fliken med frågetecknet, till höger i Assistenten, finns en utförlig manual för Assistenten.

Servicestängning av Assistenten

En gång i månaden är det service av Assistenten. Under servicetiden, som brukar vara i några timmar, är Assistenten stängd. När det sker får du ett meddelande på din e-post.

Frågor om Assistenten?

Kontakta enhteten för demokratistöd.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 16 maj 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se