Mariestads tillväxtaktiebolag

Mariestads tillväxtaktiebolag är ett tjänsteföretag med spetskompetens som verkar för kommunkoncernens nytta, genom att utföra uppdrag åt kommunkoncernen som följer av den breda och omfattande industrisatsningen i Mariestads kommun och i Skaraborg.

Mariestad tillväxtaktiebolag bildades 2022 med anledning av Volvos etablering av en gigabatterifabrik i branschen för tunga transporter och anläggningsmaskiner i Mariestads kommun. Batterifabriken är en av Sveriges största industrisatsningar och innebär att kommunen behöver kunna ta hand om olika uppdrag som etableringen medför. Mariestads tillväxtaktiebolag har till uppdrag att tillhandahålla expert- och servicetjänster till Mariestads i tillväxtfrågor, särskilt inom områdena samhällsbyggnad, teknik och finans.

Mariestads tillväxtaktiebolags styrelse

  • Johan Abrahamsson, ordförande.
  • Henrik Andersson, vice ordförande.
  • Malin Olsson Lundqvist.
  • Janne Jansson.
  • Linnea Wall.
Publicerad: 18 januari 2024 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt