Förvaltarfrihetsbevis

Här läser du om förvaltarfrihetsbevis, ett intyg som visar att du inte har någon förvaltare.

Beviset kan krävas av vissa myndigheter när du till exempel ska ha ett trafiktillstånd, bli fastighetsmäklare eller advokat eller om du ska vara ansvarig utgivare av periodisk skrift.

För att få ett förvaltarfrihetsbevis behöver du skicka in ett personbevis till överförmyndarenheten.

Detta gör du genom att skicka personbeviset via mejl till overformyndaren@mariestad.se eller via post till Överförmyndarenheten, 542 86 Mariestad.

Vi gör då en kontroll i våra register. Därefter stämplar vi och skriver under på personbeviset att du inte har förvaltare.

Personbeviset skickas sedan till dig på den adress du har uppgett.

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Kommunhuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Telefon- och besökstider

Måndag 10.00–12.00

Torsdag klockan 14.00–16.00

Under besökstiden svarar vi på allmänna frågor av enklare karaktär. Ring eller boka in ett besök om du har frågor som rör en specifik huvudman.

Postadress

Överförmyndarenheten

542 86 Mariestad

Kontakt