Du som vill bli god man eller förvaltare

Här finns information om hur du gör för att bli god man eller förvaltare. I uppdraget som god man eller förvaltare hjälper du en annan människa att sköta sådant som personen inte själv klarar av.

I uppdraget som god man hjälper du en person som inte klarar vardagen helt på egen hand. Det kan exempelvis handla om att se till att räkningar betalas, ha kontakt med myndigheter, söka stödinsatser och annat som gör att personen har ett bra liv. Du blir helt enkelt som en spindel i en annan persons nät.

Uppdraget tar inte mycket av din tid men det är en viktig insats som gör stor skillnad för din huvudman (en huvudman är den person som får hjälp av en god man eller förvaltare). Låter detta som ett uppdrag för dig? Skicka då in en intresseanmälan.

När överförmyndarenheten tagit emot din ansökan kontrollerar vi att du inte förekommer i polisens belastningsregister, hos kronofogden eller något annat register som gör att du inte är lämplig för uppdraget. Efter att kontrollerna genomförts och du är aktuell för ett uppdrag kommer överförmyndarenheten erbjuda dig en utbildning.

För att kunna bli god man eller förvaltare behöver du följande:

 • Vara myndig.
 • Var samhällsorienterad för att kunna ta reda på vilken myndighet du ska kontakta vid olika frågor.
 • Vara ordningsam och strukturerad.
 • Förstå och göra dig förstådd på svenska.
 • Vara engagerad och verka för din huvudmans bästa.
 • Kunna ta till dig information och anvisningar.
 • Vara rättrådig.

Som god man eller förvaltare får du inte

 • Finnas i register hos Kronofogden.
 • Finnas i polisens belastningsregister.
 • Ha försörjningsstöd.

Som god man eller förvaltare ska du agera för din huvudmans bästa. Det kan handla om tre olika sorts uppdrag:

 • Bevaka rätt. Du som god man eller förvaltare ska bevaka din huvudmans rättigheter mot olika myndigheter, företag och privatpersoner. Det kan till exempel innebära att du ska se till att personen får de insatser och ersättningar från samhället som hen har rätt till och behöver.
 • Förvalta egendom. Du som god man eller förvaltare sköter din huvudmans ekonomi, som att se över utgifter och se till att räkningar blir betalda.
 • Sörja för person. Du som god man eller förvaltare ska företräda och bevaka din huvudmans intressen och försöka se till att vardagen fungerar på ett bra sätt. Till exempel genom att se till att vårdplaneringsmöten hålls, att någon sköter inhandling av mat och kläder, identifiera behov om boendestöd eller kontaktperson.

Uppdraget som god man eller förvaltare är i huvudsak ett ideellt uppdrag. Ett visst arvode och kostnadsersättning utgår och det samlade arvodet betalas ut årsvis.

Uppdragen varierar i svårighetsgrad. Om du tar dig an ett uppdrag erbjuds du en grundutbildning som krävs för att kunna klara av uppdraget. Om du är ny uppdragstagare får du sällan de svåraste uppdragen att börja med. Du får dessutom alltid träffa din tänkta huvudman innan uppdraget påbörjas för att se om det är ett uppdrag du vill ta dig an.

Olika uppdragstagare upplever olika delar som utmanande. Personer som redan idag är goda män och förvaltare berättar att de tycker att det ibland kan vara svårt att:

 • Hitta sin roll i förhållande till vårdpersonal, anhöriga och andra personer kring huvudmannen.
 • Redovisa årets utgifter. Vid början av varje år behöver du som god man eller förvaltare redovisa vad huvudmannens pengar gått till för föregående år. Har inte anteckningar skett löpande under året kan detta bli mer tidskrävande vid årets slut.

Vid grundutbildningen får du information och stöd för att kunna hantera den här typen av utmaningar på bästa sätt.

Överförmyndarenheten erbjuder alltid en grundutbildning när du är aktuell för ett uppdrag. Där får du både grundkunskaper och fördjupad kunskap samt tips och råd för att kunna sköta ditt uppdrag på ett så bra och smidigt sätt som möjligt.

Rekommendationen är att du ska träffa din huvudman en till två gånger i månaden. Vid uppdragets start behöver du ofta lägga mer tid för att lära känna din huvudman och förstå huvudmannens situation. Därefter kan en stor del av arbetet skötas per automatik eller på distans, exempelvis genom att sätta räkningar på autogiro, ha kontakt med vårdpersonal eller myndigheter via telefon eller liknande.

Ett godmanskap är en frivillig hjälp där personen som har god man fortfarande har kvar rättshandlingsförmågan att själv agera. Därför kan inte en god man agera utan huvudmannens samtycke i större frågor.

Ett förvaltarskap innebär att man fråntas möjligheten att själv rättshandla. Förvaltaren kan därför ta egna beslut i vissa frågor.

Gemensamt för både godmanskap och förvaltarskap är att det vilar på ett samarbete mellan huvudman och god man/förvaltare samt att det alltid är huvudmannens bästa som ska ligga till grund för besluten.

Publicerad: 17 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Kommunhuset
Kyrkogatan 2, Mariestad

Telefon- och besökstider

Måndag 10.00–12.00

Torsdag klockan 14.00–16.00

Under besökstiden svarar vi på allmänna frågor av enklare karaktär. Ring eller boka in ett besök om du har frågor som rör en specifik huvudman.

Postadress

Överförmyndarenheten

542 86 Mariestad

Kontakt

Relaterad information