Finskt förvaltningsområde

Mariestads kommun ingår i finskt förvaltningsområde. Det innebär ett förstärkt skydd för det finska språket under lagen om nationella minoriteter och minoritetsspråk.

Sverigefinnar i kommunen

Knappt 2000 invånare i Mariestads kommun har rötter i Finland. Det här betyder att ungefär åtta procent av kommuninvånarna antingen själva är födda i Finland eller har minst en förälder eller mor- eller farförälder som är född i Finland.

Finskspråkig service

Du har rätt att använda finska i dina muntliga och skriftliga kontakter med kommunen. Kommunen får bestämma särskilda tider och plats där den finskspråkiga servicen ges. Om du vill komma i kontakt med kommunen på finska, kan du ringa eller skicka e-post till samordnaren för finskt förvaltningsområde.

Keski, webbplats för evenemang

Keski är en webbplats där du kan hitta evenemang, artister och kommuner med koppling till de fem olika nationella minoriteterna.

Förskola

I Mariestad är det möjligt att få förskoleverksamhet delvis på finska. Finskspråkig förskoleverksamhet erbjuds på förskolan Österåsen, där en finskspråkig pedagog jobbar.

Om du är intresserad av finskspråkig verksamhet, ska du uppge detta när du anmäler ditt barn till förskolan. Kontakta förskoleavdelningen om du vill flytta ditt barn till Österåsen eller har övriga frågor.

Äldreomsorg

I Mariestads kommun finns en finskspråkig enhet på det särskilda boendet Fredslund i Hasslerör. Mer information om Fredslunds särskilda boende hittar du på sidan Fredslunds särskilda boende.

Samråd

Kommunen har en finsk samrådsgrupp som fungerar som remissinstans i frågor som rör den sverigefinska minoriteten. Samrådsgruppen träffas regelbundet för att diskutera frågor som berör finskt förvaltningsområde. Mer information hittar du på sidan Finska samrådsgruppen.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 22 mars 2024

Kontakt

Samordnare för finskt förvaltningsområdeMariann Kuusinen0501-75 67 51mariann.kuusinen@mariestad.se

Övriga kontakter

Chef för förskola och pedagogisk omsorgEwa Möller0501-75 67 27ewa.moller@mariestad.se
Frågor angående kö och placering i förskolanAnette Reimer0501-75 52 13anette.reimer@mariestad.se
Avdelningschef äldreomsorgSelma Bandic0501-75 52 00selma.bandic@mariestad.se
KeskiKalle Kinnunen Kalle.a.kinnunen@gmail.com