Förskolan Österåsen finns i Mariestads norra del och består av sex avdelningar. Vi har närhet till skog och parker. Som inriktning har vi rörelse och hälsa och tillgång till en gymnastiksal som förstärker arbetet med rörelse på ett positivt sätt. Gården som omgärdar förskolan är kuperad och utmanar barnens lek motoriskt.

Våra värdeord är trygghet, glädje och demokrati och orden genomsyrar arbetet med barnen på förskolan. Miljöer och material är utmanande, utvecklande och inspirerar till lek och rörelse på olika sätt. Inomhus har barnen tillgång till ett flertal ateljéer inom skapande och konstruktion. Österåsens förskola är en Grön Flagg förskola som innebär att vi arbetar för en hållbar framtid som utvecklingsområde. Det syns på olika sätt i verksamheten genom olika aktiviteter som sopsortering, minska matsvinn, odling och vara varsam mot naturen, som exempel.

Finskt förvaltningsområde

På Österåsens förskola är det möjligt att få förskoleverksamhet delvis på finska.

Om du är intresserad av finskspråkig verksamhet ska du uppge detta när du anmäler ditt barn till förskolan.

Fakta om förskolan

  • Eget tillagningskök: Ja.
  • Antal avdelningar: Bollen, Gungan, Hopprepet, Klätterträdet, Kullerbyttan och Rockringen.
  • Var finns vi? Se karta på denna sida.

Förskolan består av sex avdelningar vars namn är inspirerade av rörelse. Bollen, Gungan, Hopprepet, Kullerbyttan, Rockringen och Klätterträdet.

Vi har egna kokerskor och vi lägger stor vikt vid måltiden och miljön runt omkring. Maten ska vara god och måltiden ska vara trevlig, avspänd med gemenskap och glädje.

Föräldrasamverkan

Ett gott samarbete mellan vårdnadshavare och pedagoger är en förutsättning för att era barn ska utvecklas och ha det bra i vår verksamhet. Den dagliga kontakten då barnet lämnas och hämtas är viktig då det ges tillfälle att prata om sådant som har betydelse för barnets dag i förskolan. Vårdnadshavare kan ta del av verksamheten genom det digitala systemet Unikum samt dokumentation som sitter uppe i verksamhetens lokaler. Dokumentationen skapar möjlighet till samtal med barnen om vad de lär sig i förskolan och hur vi kan utveckla vår undervisning. Varje läsår erbjuds utvecklingssamtal där vårdnadshavare och pedagoger utbyter information om barnets utveckling. Vi har föräldrasamverkan genom att vi möts på olika sätt. Det kan vara föräldramöte, drop-in eller andra möten där vi och barnen får visa vad de har lärt sig på förskolan.

Varje läsår skickas en enkät ut med frågor till vårdnadshavare via Unikum. Detta är ett sätt att påverka och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Besöksadress

Madlyckevägen 18
542 31 Mariestad

Avdelningar på förskolan

Hopprepet076-85 98 731
Klätterträdet076-85 98 734
Kullerbyttan076-85 98 733
Rockringen076-85 98 732

Kontakt

Relaterad information