Tidsregistrering och frånvaroanmälan med Edlevo App

I Edlevo App registrerar du som vårdnadshavare tider för ditt barn som har en placering i förskola eller pedagogisk omsorg. Ledighet och frånvaro registreras också i Edlevo App. På den här sidan hittar du information om hur du använder Edlevi App och registrerar tider, frånvaro och sjukdom.

Du laddar ned appen Edlevo i App Store eller Google Play.

Registrera tider

Välj barn att registrera schema för och därefter Barnschema.
Med hjälp av pilarna navigerar du till den månad och vecka som du vill registrera schema för. Markera den vecka som du ska registrera tider för och välj tider. När du är klar, klicka på Bekräfta ändrade schemaveckor. Grön bock betyder att schemat är sparat och att pedagogerna på förskolan kan se tiderna i sitt närvarosystem. Blå plupp betyder pågående registrering.

Ändrade tider

Det är viktigt att hålla barnets tider uppdaterade. Om du behöver göra ändringar i schemat med kort varsel är det viktigt att meddela förskolan både muntligt och via appen. Detta gäller särskilt om ändringarna gäller tidig morgon eller sen eftermiddag. Under semestertider och lov ska alla ändringar i barnens vistelsetider kommuniceras till förskolan muntligt och via app.

Kopiera schema till syskon

Har du flera barn och vill kopiera tiderna som du registrerat till ett syskon gör du det i steget efter Bekräfta ändrade schemaveckor. Här markerar du Kopiera schema till syskon och det syskon som du vill att schemat ska kopieras till. Klicka sedan på Skicka in. Tider för syskon som går på fritidshem registreras inte här utan ska registreras i Infomentor.

Ledighet enligt schema

Ska ditt barn vara ledigt en dag anger du ingen tid för den dagen. Ska ditt barn vara ledigt hela veckan markerar du Ledig hela veckan.

Ångra och kopiera

Du kan ångra dina registreringar genom att klicka på Återställ ändringar. Om du vill kopiera en veckas registreringar markerar du Kopiera vecka. Gå sedan till den vecka som du vill kopiera tiderna till och välj Klistra in vecka.

Obestämd tid

Vet du inte vilka tider som du kommer att arbeta under en vecka är det möjligt att registrera timmar och minuter för den veckan. Klicka på raden obestämd tid. OBS! denna funktion används endast i undantagsfall. Det underlättar förskolans planering om du registrerar klockslag i så hög utsträckning som möjligt.

Delad plats – vårdnadshavarna har varsitt schema

Om barnet har vårdnadshavare som bor på olika adresser kan de skicka in varsitt schema. När en vårdnadshavare har registrerat tider kan den andra vårdnadshavaren se tiderna som är registrerade. I vyn visas initialerna för den andre vårdnadshavaren. Skulle vårdnadshavare registrera tider på en
dag som det redan finns registrerade tider på, uppstår en konflikt. En röd text visas: Veckan har tidskonflikter. Veckan kan inte registreras förrän du ändrar tiderna.

Bekräfta och skicka in

När du är klar, klickar du på Bekräfta ändrade schemaveckor – siffran i knappens högra hörn visar de antal veckor du angett schematid för. Innan du skickar in schemat kan du välja att Visa tider, där du ser tiderna som du registrerat. Förutom tiderna du angett kan du även se den genomsnittliga närvarotiden per vecka. Vill du ändra något väljer du Tillbaka och korrigerar tiderna.Är du nöjd med schemat väljer du Skicka in. När du skickat in schemat får du ett meddelande som talar om hur många veckor som registrerats och att schemat är inskickat.

Påminnelser

En vecka får inte lämnas tom (utan tider). OBS! Detta gäller även under inskolningen. Om inga tider eller timantal finns registrerade får du en påminnelse sju dagar innan att det är dags att skicka in ett nytt schema. Skickas inte ett schema in vid detta tillfälle kommer en ny påminnelse 2 dagar innan, en dag innan. Har du fortfarande inte registrerat ett nytt schema får du en påminnelse varje dag till dess
att ett schema skickats in. Om ett barn går samma tider på förskolan varje vecka kan man kopiera schemat upp till 20 veckor framåt i tiden.

Ditt barn är sjukt

Använd menyn Frånvaro för att anmäla att ditt barn är sjukt. OBS, vid smittsam sjukdom är det viktigt att muntligt kommunicera med förskolan via telefon eller infomeddelande. Vi vill alltid veta hur ditt barn mår.

Frånvaro vid semester eller sjukdom

Under Frånvaro på startsidan kan du välja om du vill göra en frånvaroanmälan, se och ändra tidigare anmäld frånvaro. Du kan välja Alla barn eller navigera till ett av dina barn.

Registrera frånvaro

Välj funktionen frånvaro, välj sedan frånvaroanmälan.

Markera de barn du vill göra frånvaroanmälan för om du utgått från "Alla barn".

Välj period för anmälan, om du väljer Heldag kan du välja om anmälan ska gälla för Idag och/eller Imorgon. Väljer du Tidsbestämd fyller du i datum samt för vilken tid frånvaron ska gälla. Välj Lägg till tid om du vill frånvaroanmäla fler tider för samma dag.

Vill du frånvaroanmäla tidsbestämd period för annat datum skickar du in en ny anmälan.

När du är klar med din frånvaroanmälan klickar du på Skicka frånvaro. När frånvaroanmälan är inskickad får du information om när anmälan registrerats. Du ser också vilket barn anmälan gäller för, vilken period och om det är en heldagsanmälan eller tidsbestämd frånvaro.

Anmäld frånvaro

Se och justera anmäld frånvaro. Frånvaroanmälan sorteras efter datum. Du ser vilken typ av anmälan som är registrerad, vilken tid den avser samt vem som skickat in anmälan.

Meddelande

Funktionen för meddelande i Edlevo app är ej i bruk. Om du vill komma i kontakt med förskolan hittar du telefonnummer till varje förskola och avdelning på respektive förskolas sida. Du kan även skicka sms till förskolan, gå in på sidan Information till dig som har barn i förskola för instruktioner om hur du skickar ett sms till förskolan.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

SkoladministratörAnette Reimer0501-75 52 13anette.reimer@mariestad.se
SystemadministratörJenny Ryberg0501-75 52 12forskola@mariestad.se