Tidtabeller Prismaskolan

Elever som åker med skolskjuts till Prismaskolan åker med kommunens upphandlade bussar som körs av Connect buss. Något busskort behövs inte.

Till skolan

Hem från skolan, tidigt

Hem från skolan, sent

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Connect buss i Mariestad0501-700 40