En del barn och elever behöver mer stöd än andra för att klara den dagliga vistelsen eller för att nå utbildningens mål i förskola eller skola.

Särskilt stöd

Förskolebarn med behov av särskilt stöd ska beredas plats i verksamheten enligt kapitel 8 i skollagen, § 5, 6 och 7. Anser du att ditt barn eller ni som familj har behov av särskilt stöd kan du ange det i din ansökan om förskola. Kontakta oss gärna för mer information.

Stöd i förskolan

För att möta barns behov har förskolan tillgång till olika former av verksamhetsstöd. Arbetslagen har stöd av en pedagogisk handledare och kan även få handledning eller konsultation av specialpedagog. Ett upparbetat samarbete finns med BVC-sköterska, BVC-psykolog, familjecentralen Pärlan och barnhabiliteringen.

Stöd i grundskolan

Till stöd för elevernas utveckling finns elevhälsan. Alla elever ska få den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Detta regleras av skollagen.

Skolornas rektorer har ansvar för att organisera och utveckla verksamheten, så att eleverna har möjlighet att nå de mål som finns angivna i skolans läroplaner och kursplaner. Barn- och elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot dessa mål.

Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Barn- och elevhälsochefMalin Burman0501-75 52 08malin.burman@mariestad.se
Chef förskola och pedagogisk omsorgEwa Möller0501-75 67 20ewa.moller@mariestad.se
GrundskolechefAnna-Karin Yséus0501-75 52 11anna-karin.yseus@mariestad.se