Stödteamet

När någon man bryr sig om inte mår bra, kan det vara jobbigt på olika sätt. Stödteamet i Mariestads kommun finns till för dig som anhörig. Alla har vi olika behov vad gäller stöd och hjälp, då är det viktigt att stödet är individuellt.

Med närstående menas en person i familjen, som till exempel en partner, barn eller släkting. Det kan också vara en vän eller en granne. Du kan få stöd även om den som du vårdar eller stödjer inte bor tillsammans med dig.

Stödteamet

  • Information om stöd och hjälpinsatser.
  • En kontakt dit du kan vända dig med frågor.
  • Regelbunden uppföljning utifrån önskemål.
  • Stödsamtal, enskilt eller i grupp.
  • Informations – och utbildningstillfällen.

Kontakten med stödteamet är kostnadsfri och vi har tystnadsplikt.

Enskilda samtal

Vi erbjuder samtalsstöd med någon av oss som arbetar med anhörigstöd. Det är samtal där du kan prata om din situation och om hur du mår. Ibland kan det behövas professionellt samtalsstöd, då kan vi lotsa vidare till behörig personal.

Anhöriggrupper

En möjlighet att få träffa andra i liknade situation, som förstår. Det är ett tillfälle att i ett tryggt sammanhang få utbyta erfarenheter, dela både glädje och sorg, varvat med information kring vilket stöd som kan göra det lättare för dig att klara av vardagen. Till anhöriggruppen väljer du själv de gånger du har tid och möjlighet att komma och det är kostnadsfritt.

Biståndsbedömt anhörigstöd kan vara:

  • Dagverksamhet för äldre.
  • Växelvård.
  • Avlösning i hemmet.

De biståndsbedömda insatserna ansöks och beslutas av en biståndsbedömare i Mariestads kommun. Dessa är förenade med en avgift.

Något ekonomiskt bidrag för anhörigvårdare finns inte i Mariestad.

Äldrelotsen – stödtelefon för äldre

Ibland kan det vara svårt att veta var man ska vända sig. Det kan gälla frågor och funderingar om hemtjänst, färdtjänst, hjälpmedel, kontakt med distriktssköterska eller andra inom kommunen. Då kan vi hjälpa till.

Vi i stödteamet hjälper och informerar äldre och anhöriga att hitta rätt inom vård och omsorg och, om så behövs, lotsa vidare till rätt instans. Vi försöker bidra till en tryggare och enklare vardag för äldre och anhöriga vilket därmed kan minska oro och bekymmer.

Publicerad: 02 april 2024 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Stödteamets funktionsbrevlådastodteam@mariestad.se
AnhörigsamordnareAnnelie Blomberg0501-75 65 90annelie.blomberg@mariestad.se
DemenssjuksköterskaAnette Nilsson0501-75 65 92anette.nilsson@mariestad.se
Demenssamordnare/sjuksköterskaPia Dahlberg0501-75 65 91pia.dahlberg@mariestad.se

Relaterad information