Anhörigstöd

Ibland kan du som anhörig behöva stöd för att veta hur du bäst ska hjälpa din närstående. Det kan handla om föräldrar till barn med funktionsnedsättning, barn eller partner till någon med beroendeproblematik eller till någon äldre med behov av stöd och hjälp.

Hos Mariestads kommun finns olika typer av stöd att få. Syftet är att ge dig som anhörig redskap för att kunna hantera och underlätta situationen. Stödet kan leda till att bibehålla eller förbättra livskvalitén både för dig som anhörig och din närstående.

Stödteamet

Stödteamet i Mariestads kommun finns till för dig som anhörig. Du kan läsa mer om Stödteamet i Mariestads kommun på sidan Stödteamet.

Hjälp för dig som är anhörig till barn

Föräldrar till barn upp till 18 år kan söka stöd på öppna förskolan, barn upp till sex år, eller på familjebehandlingen. På familjebehandlingen kan du få stöd och hjälp i form av samtal. Upp till fem samtal sker utan beslut och dokumentation. Längre samtalskontakter behöver beviljas av socialsekreterare.

Hjälp för dig som är anhörig till person med missbruk.

För anhöriga till personer med beroendeproblematik anordnar Beroendecenter gruppverksamhet. Deltagande kräver inte något beslut utan du anmäler dig till Beroendecenter.

För barn till anhöriga med missbruksproblem finns stödgruppen Fjärilen. Se information udner sidan Missbruk och beroende.

Digital navigeringskurs om demens för anhöriga

Kursen innehåller föreläsningar och konkreta tips och råd till dig som är anhörig till någon med demenssjukdom. Du hittar navigeringskursen på Nka:s webbplats.

Hjälp för dig som är anhörig till äldre eller psykiskt funktionsnedsatt

  • Stödteamet som kan ge individuella stödjande eller vägledande samtal.
  • Gruppverksamhet för anhöriga.
  • Studiecirklar kring exempelvis demenssjukdom.
  • Informationsmöten kring att vara anhörig till en vuxen person som behöver stöd och hjälp. Det kan bland annat handla om tips som kan underlätta i vardagen.

Inget beslut krävs för att få den här hjälpen och kontakten är kostnadsfri.

Inom vård och omsorg räknas anhöriga som en samarbetspartner i att ge bra vård. Du kan alltid prata med all personal. Varje enhet har en lokal handlingsplan över vilka aktiviteter som finns för anhöriga.

Biståndsbedömt anhörigstöd kan ges i form av:

  • Dagverksamhet för äldre.
  • Växelvård.
  • Avlösning i hemmet.

Samtliga dessa insatser beslutas om av biståndsbedömare i Mariestads kommun. Ansökan sker hos biståndsbedömare. Något ekonomiskt bidrag för anhörigvårdare finns inte i Mariestad.

Publicerad: 11 december 2023 Uppdaterad: 06 maj 2024

Kontakt

Stödteamets funktionsbrevlådastodteam@mariestad.se
BeroendecentrumMariestads kommuns växel0501-75 50 00
AnhörigsamordnareAnnelie Blomberg0501-75 65 90annelie.blomberg@mariestad.se
DemenssjuksköterskaAnette Nilsson0501-75 65 92anette.nilsson@mariestad.se
Demenssamordnare/sjuksköterskaPia Dahlberg0501-75 65 91pia.dahlberg@mariestad.se

Kontakt till andra organisationer

Även andra organisationer ger olika typer av stöd, hjälp eller kunskap till anhöriga. Här hittar du länkar till flera andra organisationer som kan vara stöd till dig som anhörig.