Information om digitala lås till dig som brukare eller anhörig

Mariestads kommun har beslutat att införa digitala lås hos alla brukare som har trygghetsskapande utrustning. Vår leverantör är Everon i Sverige AB. Vadsbo lås i Mariestad hjälper Everon med monteringsarbetet.

Vi kan genom digitala lås erbjuda en tryggare och effektivare hantering av nycklar för dig som trygghetsskapande utrustning.

Några fördelar med digitala lås:

  • Ökad trygghet och säkerhet för dig och personalen.
  • Enkelt monteringsarbete som inte skadar dörren.
  • Låset är näst intill helt ljudlöst.
  • Låset monteras på insidan på dörren.
  • Ingenting syns på utsidan av dörren.
  • Brukaren och anhöriga använder nycklar som tidigare.

Så fungerar digitala lås

Låsvredet på insidan av din bostadsdörr monteras bort och en digital låsenhet (ett elektroniskt låsvred) monteras i stället. Monteringen ger inga skador på dörren. Kommunen tar hand om och förvarar det bortmonterade låsvredet till dess insatsen avslutas och dörren ska återställas.

Personal inom hemtjänsten, både på dagen och natten samt hemsjukvård låser upp och låser med hjälp av en app i tjänstetelefonen. Det är bara behörig personal som har tillgång till appen och telefonen samt behörighet till det digitala låset. Systemet för de digitala låsen registrera sedan vem som har låst upp eller låst dörren samt vid vilken tidpunkt. Brukaren berörs inte av förändringen utan kan låsa och låsa upp dörren precis som tidigare med sin vanliga nyckel.

Installation görs av Mariestads kommun godkänd personal från Vadsbolarm på uppdrag av vår leverantör av trygghetsskapande utrustning Everon. Hemtjänstpersonal kommer att vara behjälplig i samband med monteringen av de digitala låsen. Installationen beräknas ta cirka 15–30 minuter.

Förändringen kostar ingenting för brukaren.

Nuvarande nyckel och nyckelgömma

Den nyckel som redan är överlämnad till kommunen kommer att omhändertas och förvaras i ett låst och övervakat nyckelskåp hos hemvårdsgruppen. Nyckel kan komma att användas om det digitala låset tillfälligt upphört att fungera.

Tidigare nyckelgömmor på lägenhetsdörrar kommer successivt att monteras ner av kommunen.

Publicerad: 11 januari 2024 Uppdaterad: 11 januari 2024

Kontakt

DigitaliseringsstrategJonny Samuelsson0501-75 63 07jonny.samuelsson@mariestad.se