Folkhälsorådet är ett samverkansorgan mellan Mariestads kommun och Västra Götalandsregionen med syfte att initiera, utveckla och samordna resurser för att skapa ett socialt hållbart samhälle där människor kan må bra och utvecklas.

Folkhälsorådet består av sju förtroendevalda från kommunen, två förtroendevalda från hälso- och sjukvårdsnämnden samt folkhälsostrategen.

Folkhälsorådets roll

  • Följa och analysera hälsoutvecklingen hos kommunens invånare.
  • Fastställa mål och inriktning för folkhälsoarbetet som bygger på hälsoläget i kommunen.
  • Utifrån fastställd folkhälsoplan prioritera samt initiera hälsofrämjande och sjukdoms- och skadeförebyggande insatser.
  • Aktivt medverka till att utveckla arbetsmetoder utifrån ett helhetsperspektiv på folkhälsa och social hållbarhet.
  • Ansvara för budget, verksamhetsplan och verksamhetsberättelse.

Folkhälsorådets ledamöter

NamnNämnd/roll
Malin Olsson Lundqvist (M) ordförandeKommunstyrelsen
Henrik Andersson (M)Kommunstyrelsen
Janne Jansson (S)Kommunstyrelsen
Anette Carlsson (M)Barn- och utbildningsnämnden
Sebastian Ekeroth Clausson (S)Barn- och utbildningsnämnden
Richard Thorell (M)Socialnämnden
Anita Olausson (S)Socialnämnden
Sara Swahnström (M)Äldre- och omsorgsnämnden
Ola Bertilssson (S)Äldre- och omsorgsnämnden
Ann-Christin Erlandsson (S), vice ordförandeDelregional nämnd östra, VGR
Pernilla Johansson (C)Delregional nämnd östra, VGR
Linnéa WiljénFolkhälsostrateg
Per GareniusStabschef
Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 07 maj 2024

Kontakt

Enheten för demokratistödinfo@mariestad.se