Stabens uppgift är att förmedla kommunstyrelsens mål och att följa upp de beslut som fattas av kommunfullmäktige och kommunstyrelse. Staben har ett helhetsperspektiv och ser till hela kommunorganisationen.

Staben arbetar med ledning, styrning och verksamhetsstöd samt medborgarservice. Staben ansvarar även för kulturfrågor, biblioteket, museum, teater samt fritidsverksamheten i kommunen med fritidsgårdar och badanläggningar.

Kommunstyrelsen sätter mål och visioner för verksamheten som avdelningarna utför och följer upp.

Chefer inom staben

Stabschef

Tf. StabschefCarl-Fredrik Movitz0501-75 58 62carl-fredrik.movitz@mariestad.se

Avdelningschef Kultur och fritid

Kultur- och fritidschefTomas Ekström0501-75 54 33tomas.ekstrom@mariestad.se

Medborgarkontoret

Enhetschef medborgarkontorEwa Sallova0501-75 61 05ewa.sallova@mariestad.se

Digitaliseringsstrateg

Digitaliseringsstrateg Maria Nilsson0501-75 50 21maria.u.nilsson@mariestad.se

Folkhälsostrateg

FolkhälsostrategLinnéa Wiljén0501-75 50 24linnea.wiljen@mariestad.se
Publicerad: 13 november 2023 Uppdaterad: 27 mars 2024