Ljungdalens förskola

Exteriör Ljungdalens förskola. En grå byggnad och framför den syns en klätterställning och några träd.

Ljungdalens förskola ligger inne i det natursköna Johannesbergsområdet. Förskolan renoverades år 2015 och består av åtta avdelningar.

Omgivningarna består av både skog och stora grönområden som inbjuder till lek och upptäcktsfärder. Förskolan ligger centralt och vi har nära till badhuset inne på området.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Barret, Lövet, Mossan, Pinnen, Skogen, Stubben, Tuvan och Tallen

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Förskolan består av avdelningarna: Tallen, Stubben, Mossan, Barret, Pinnen, Lövet och Tuvan. Varje avdelning anpassar sin miljö och verksamhet efter barnens utvecklingsnivå och ålder.

Vi dokumenterar vår verksamhet via bilder och text som gör lärandet synligt. Barnen blir medvetna om sitt lärande tillsammans med oss. Föräldrarna får en ökad insyn och möjligheter till inflytande ökar. Vi anser att leken är viktig, därför är leken vårt främsta redskap för lärandet. Vi arbetar mycket med våra lärmiljöer och vill att de ska vara tillgängliga, väcka nyfikenhet och inbjuda till kreativa lekar och skapande för barnen. Ljungdalens närområde inspirerar oss till mycket uteaktiviteter.

Följ oss gärna på Instagram. Du hittar våra konton i länklistan.

All vår mat lagas av vår duktiga kokerska i det nya fina köket som blev färdigt i februari 2015. De äldre barnen äter i en gemensam matsal, de yngre äter på sina avdelningar.

Föräldrasamverkan

Ett gott samarbete mellan personalen och föräldrarna är en förutsättning för vår verksamhet och vi vill att ni ska känna er trygga med att lämna era barn till oss. Den dagliga kontakten då barnet lämnas och hämtas är viktig. Det ges då tillfälle till att prata om sådant som har betydelse för barnets dag på förskolan.

Förskolans mål är att alla föräldrar ska känna sig delaktiga och engagerade i verksamheten och barnets lärande. Den pedagogiska dokumentationen sätts upp på väggarna. Den blir ett stöd för både barn och föräldrar i samtalet om vad barnet gjort i förskolan. Varje avdelning har också en digital fotoram i hallen som visar bilder under hela dagen. Det som skett tidigare under dagen kan både barn och föräldrar ta del av redan samma dag. Varje barn har en digital portfolio som utgör ett av underlagen vid utvecklingssamtalet som sker minst en gång varje år

Utöver den dagliga kontakten och utvecklingssamtal träffas också personal och föräldrar vid drop-in fika och föräldramöten.

Varje år skickas med e-post en enkät ut med frågor till er föräldrar. Detta är ett sätt för er att påverka och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas. Resultatet får ni föräldrar ta del av.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Linda Andersson
Rektor
Telefon: 0501-75 52 40
E-post: Linda Andersson

Avdelningar på förskolan
Barret
Telefon: 076-859 85 72
Lövet
Telefon: 076-859 85 71
Mossan
Telefon: 076-859 85 74
Pinnen
Telefon: 076-859 85 70
Tuvan
Telefon: 076-859 85 69
Tallen
Telefon: 076-859 85 75

E-post Ljungdalen förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Carlbecksvägen 6B
542 32 Mariestad 

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingPDF

Läroplan för förskolanPDF

Länkar

Måltider i förskolan och skolan