Ljungdalens förskola

Exteriör Ljungdalens förskola. En grå byggnad och framför den syns en klätterställning och några träd.

Ljungdalens förskola ligger inne i det natursköna Johannesbergsområdet och består av åtta avdelningar. Omgivningarna består av både skog och stora grönområden som inbjuder till lek och upptäcktsfärder. Närheten till naturen ger oss möjligheter till naturupplevelser året runt.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Lilla sidan: Lövet, Pinnen,Tuvan.
Stora sidan: Barret, Stubben, Mossan,Tallen.

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

Förskolan består av avdelningarna: Lövet, Pinnen, Tuvan, Barret, Stubben, Mossan och Tallen. Varje avdelning anpassar sin miljö och verksamhet efter barnens utvecklingsnivå och ålder.

Vi dokumenterar vår verksamhet via bilder och text som gör lärandet synligt. Barnen blir medvetna om sitt lärande tillsammans med oss. Föräldrarna får en ökad insyn och möjligheter till inflytande ökar. Vi anser att leken är viktig, därför är leken vårt främsta redskap för lärandet. Vi arbetar mycket med våra lärmiljöer och vill att de ska vara tillgängliga, väcka nyfikenhet och inbjuda till kreativa lekar och skapande för barnen. Ljungdalens närområde inspirerar oss till mycket uteaktiviteter.

All vår mat lagas av kokerskan på förskolan. De äldre barnen äter i en gemensam matsal, de yngre äter på sina avdelningar.

Föräldrasamverkan

Ett gott samarbete mellan personalen och föräldrarna är en förutsättning för vår verksamhet och vi vill att ni ska känna er trygga med att lämna ert barn till oss. Den dagliga kontakten då barnet lämnas och hämtas är viktig. Det ges då tillfälle till att prata om sådant som har betydelse för barnets dag på förskolan.

Förskolans mål är att alla föräldrar ska känna sig delaktiga och engagerade i verksamheten och barnets lärande. Den pedagogiska dokumentationen sätts upp på väggarna och dokumenteras i Unikum. Där kan föräldrarna ta del av de projekt som är aktuella. Utöver den dagliga kontakten och utvecklingssamtal träffas också personal och föräldrar vid drop-in fika och föräldramöten.

Varje år får föräldrarna en enkät med frågor som rör verksamheten. Detta är ett sätt för att påverka, och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas. Resultatet får ni föräldrar ta del av.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Linda Andersson
Rektor
Telefon: 0501-75 52 40
E-post: Linda Andersson

Avdelningar på förskolan
Barret
Telefon: 076-859 85 72
Lövet
Telefon: 076-859 85 71
Mossan
Telefon: 076-859 85 74
Pinnen
Telefon: 076-859 85 70
Stubben
Telefon: 076-859 85 73
Tuvan
Telefon: 076-859 85 69
Tallen
Telefon: 076-859 85 75

E-post Ljungdalen förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Carlbecksvägen 6B
542 32 Mariestad 

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 278.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.