Ljungdalens förskola

Exteriör Ljungdalens förskola.

Ljungdalens förskola ligger inne i det natursköna Johannesbergsområdet och består av sju avdelningar, som är uppdelade i två spår, Ljungen och Dalen. Omgivningarna består av både skog och stora grönområden som inbjuder till lek och upptäcktsfärder. Närheten till naturen ger oss möjligheter till naturupplevelser året runt.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Spår Ljungen: Barret, Stubben, Mossan och Tallen
Spår Dalen: Tuvan, Pinnen och Lövet

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

På Ljungdalen har vi valt att dela upp oss i två spår Ljungen och Dalen. Vi tror att både barn, vårdnadshavare och pedagoger mår bra av att få befinna sig i mindre sammanhang. Vi arbetar för att alla ska känna sig väl bemötta och trygga hos oss. Vistelsen på förskolan ska kännas meningsfull, lustfylld och lärorik. Det är viktigt för oss att skapa en gemenskap där alla kan vara sig själva och känna tilltro till sin egen förmåga.

Vi arbetar mycket med våra pedagogiska lärmiljöer och vill att de ska vara tillgängliga, väcka barnens nyfikenhet och inbjuda till kreativa lekar och skapande för barnen.

Ljungdalens närområde inspirerar oss till mycket uteaktiviteter. Omgivningarna består av både skog och stora grönområden som inbjuder till lek och upptäcktsfärder.

All vår goda mat lagas av kokerskan på förskolan. De äldre barnen äter i en gemensam matsal och de yngre äter på sina avdelningar.

Föräldrasamverkan

Ett gott samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare är en förutsättning för vår verksamhet och vi vill att ni ska känna er trygga med att lämna ert barn till oss. Grunden läggs i den föräldraaktiva introduktionen, vilket innebär att ni som vårdnadshavare är med under den första tiden och har en aktiv roll.

Den dagliga kontakten då barnet lämnas och hämtas är viktig. Det ges då tillfälle till att prata om sådant som har betydelse för barnets dag på förskolan.

Minst en gång per år erbjuder vi utvecklingssamtal där vi tillsammans samtalar om vad barnet fått tillfälle att vara med om på förskolan och vad det lärt sig. Förskolan inbjuder också under året till andra tillfällen att mötas, t.ex. drop-in fika eller föräldramöten

Förskolans mål är att alla vårdnadshavare ska känna sig delaktiga i verksamheten och barnets lärande. Vi dokumenterar i lärplattformen Unikum. Där kan vårdnadshavare ta del av de projekt som är aktuella och det är även där vårdnadshavare får information från förskolan och Mariestads kommun.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Linda Andersson
Rektor
Telefon: 0501-75 52 40
E-post: Linda Andersson

Avdelningar på förskolan
Barret
Telefon: 076-859 85 72
Lövet
Telefon: 076-859 85 71
Mossan
Telefon: 076-859 85 74
Pinnen
Telefon: 076-859 85 70
Stubben
Telefon: 076-859 85 73
Tuvan
Telefon: 076-859 85 69
Tallen
Telefon: 076-859 85 75

E-post Ljungdalen förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Carlbecksvägen 6B
542 32 Mariestad 

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 278.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.