Österåsens förskola

Exteriör Österåsens förskola. En gård med asfalt och lekställningar.

Förskolan, som är en Grön flagg förskola, är belägen i norra delen av Mariestad. Hälsa och Rörelse är vår profil. Våra värdeord är trygghet, glädje och demokrati som visar sig i vårt arbete och som en naturlig del i barnens vardag. Miljöer och material är utmanande, utvecklande och inspirerar till lek och rörelse. Vår gård har både fotbollsplan och kuperad terräng med närhet till skogen. Inomhus har vi flera olika ateljéer och till och med en egen gymnastiksal.

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Bollen, Gungan, Hopprepet, Klätterträdet, Kullerbyttan och Rockringen

Var finns vi?

Se karta under relaterad information


Mer om oss

Förskolan består av sex avdelningar vars namn är inspirerade av rörelse. Bollen, Gungan, Hopprepet, Kullerbyttan, Rockringen och Klätterträdet. På avdelningen Klätterträdet finns det ett antal platser för barn som behöver extra stöd och stimulans för sin utveckling.

Vi har egna kokerskor och vi lägger stor vikt vid måltiden och miljön runt omkring. Maten ska vara god och måltiden ska vara trevlig, avspänd med gemenskap och glädje. Vi äter ute någon gång varje månad.

Föräldrasamverkan

Ett gott samarbete mellan föräldrar och pedagoger är en förutsättning för att barn ska utvecklas och ha det bra i vår verksamhet. Den dagliga kontakten då barnet lämnas och hämtas är viktig då det ges tillfälle att prata om sådant som har betydelse för barnets dag i förskolan. Föräldrar kan ta del av verksamheten genom dokumentation på väggarna och på våra bildskärmar. Det ger möjlighet till samtal med barnen och pedagogerna kring verksamheten. Varje termin erbjuds utvecklingssamtal där föräldrar och pedagoger utbyter information om barnets utveckling. Vi har föräldramöten och andra möten där vi och barnen får visa vad vi gör på förskolan.

Ett föräldraforum finns på Österåsen där representanter av föräldrar, pedagoger och förskolechef träffas och diskuterar tankar och frågor som rör verksamheten.

Varje hösttermin skickas med e-post en enkät ut med frågor till vårdnadshavare. Detta är ett sätt att påverka och hjälper oss att förbättra vår verksamhet. Enkäten sammanställs och utvärderas. Resultatet får ni föräldrar ta del av.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Hanna Zachrisson
Rektor
Telefon: 0501-75 67 24
E-post: Hanna Zachrisson

Avdelningar på förskolan
Bollen
Telefon: 076-85 98 730
Gungan
Telefon: 076-85 98 735
Hopprepet
Telefon: 076-85 98 731
Klätterträdet
Telefon: 076-85 98 734
Kullerbyttan
Telefon: 076-85 98 733
Rockringen
Telefon: 076-85 98 732

E-post: Österåsen förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Madlyckevägen 18
542 31 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

​Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 236.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.