Tolsgårdens förskola

Exteriör Tolsgården. En vit trä byggnad med stora fönster.

Tolsgårdens förskola är en av två förskolor i Ullervad, cirka sex kilometer öster om Mariestad. Förskolan, som är totalrenoverad under våren 2016, ligger i ett lugnt område där både unga och gamla bor. Vi har nära till naturen och en stor del av vår gård är skogstomt. Vi på Tolsgården vill stimulera barnens kreativitet och fantasi samt uppmuntra den viktiga leken. Vi har en föränderlig och utvecklande miljö, både ute och inne, som anpassas efter gruppens intressen och behov. På vår gård har vi bland annat ateljé, snickarhörna, vattenlek samt motorikbana. Allt för att utmana och utveckla barnens motorik och sinnen.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Tussilago och Blåsippan

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

På Tolsgårdens förskola finns två avdelningar, Tussilago där barn mellan 1-3 år går och Blåsippan där barn mellan 4-6 år går. Vi utgår från två avdelningar men ser oss som en enhet. Vi vistas även på samma utegård. Någon/några av pedagogerna flyttar med barnen när de byter avdelning. Förutom att skapa trygghet för barnen blir det också ett utvecklande arbetssätt för både barnen och pedagogerna.

I vårt arbetssätt har vi valt att ibland arbeta utifrån olika mindre grupper. Vi utgår i indelningen efter intressen, ålder och behov. Detta för att varje barn ska bli sedda och få sina behov tillfredsställda. Genom mindre grupper ges barnen möjlighet att påverka sin vardag, lättare komma till tals samt lära under mer stimulerande former.

Tolsgårdens förskola genomsyras av fyra nyckelord, trygghet, glädje, nyfikenhet och inflytande.

I vår verksamhet arbetar vi utifrån barnens intressen. Barn är olika med olika förutsättningar och behov. Vi önskar utmana barnen där de befinner sig i sin utveckling och ge dem verktyg att utvecklas, lösa problem samt växa i sin egen identitet. Leken uppmuntras och stimuleras eftersom det är barns naturliga sätt att lära.

Vi arbetar med att alla barn ska känna sig trygga och inkluderade i verksamheten, där inkludering står för att alla får delta efter sin egen förmåga, intresse och kön.

Grunden är att skapa en trygg miljö som ska vara inspirerande och utmanande samt glädjefylld för barnen.

Föräldrasamverkan

Vi anser att grunden till trygga barn är trygga föräldrar. Vi lägger stor vikt vid att föräldrarna är delaktiga och trivs hos. Detta skapar vi genom en daglig kontakt vid lämning och hämtning, inskolning, dokumentation och föräldrasamtal. Med hjälp av detta ges föräldrarna möjlighet till delaktighet och mer insyn i verksamheten. Föräldrarna erbjuds varje år att delta i kommunens enkätundersökning, och svaren ligger till grund för verksamhetens utvecklingsområde och kommande verksamhetsmål.

Vi använder oss av Instagram, #forskolantolsgarden, där verksamheten kan följas via bilder. Detta ser vi som en extra länk för att nå föräldrar och ge dem möjlighet att tillsammans med barnen reflektera över vad de varit med om under dagen.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Pia Fahlgren
Rektor
Telefon: 0501-75 57 37
E-post: Pia Fahlgren

Avdelningar på förskolan
Blåsippan
Telefon: 0501-75 55 37
Mobil: 0768-53 52 76
Tussilago
Telefon: 0501-75 55 38
Mobil: 0768-53 52 77

E-post: Tolsgården förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Åvägen 32-34
542 73 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 251.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ oss även på Instagram där vi finns som @forskolantolsgarden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.