Tolsgårdens förskola

Exteriör Tolsgården. En vit trä byggnad med stora fönster.

Tolsgårdens förskola är en av två mindre förskolor i Ullervad, ett litet samhälle cirka sex kilometer öster om Mariestad. Förskolan som totalrenoverades 2016, ligger nära Ullervads skola i ett radhusområde. En stor del av förskolans utegård består av kuperad skogstomt, vilket utmanar barnens nyfikenhet, motorik och ger inspiration och utrymme för fantasifull lek. Vi har även närhet till andra naturområden i vår närmiljö, vilket ger stora möjligheter till naturupplevelser året runt. Vi på Tolsgården vill stimulera barnens kreativitet och fantasi utomhus och inomhus samt uppmuntra den viktiga leken och samspelet mellan barnen.
Vi har en föränderlig och inspirerande miljö som anpassas efter gruppens intressen, förutsättningar och möjligheter.

Bra att veta om oss

Fakta om förskolan

Eget tillagningskök

Ja

Avdelningar på förskolan

Tussilago och Blåsippan

Var finns vi?

Se karta längst ner på sidan


Mer om oss

På Tolsgårdens förskola finns två avdelningar, Tussilago där de yngre barnen går och Blåsippan för de äldre. Vi ser oss som enhet då vi samarbetar mycket under stora delar av dagen, till exempel vid öppning och stängning. Vi vistas också på samma utegård. Någon/några av pedagogerna flyttar med barnen då de byter avdelning. Förutom att skapa trygghet för barnen blir det också ett utvecklande arbetssätt för både barn och pedagoger.Allt arbete som utförs på förskolan tar sin utgångspunkt i våra styrdokument såsom Läroplanen för förskolan, Lpfö18, där inriktningen blir ett verktyg för oss att uppnå läroplanens strävansmål.
Vi bemöter barnen genom ett förhållningssätt där vi vill utmana barnen där de befinner sig i sin utveckling och ge dem verktyg att utvecklas, lösa problem samt växa i sin egen identitet. Leken och samspelet uppmuntras och stimuleras eftersom det är barns naturliga sätt att lära samt ger också en förutsättningar för att få utvecklas till en demokratisk medborgare. Vi arbetar för att skapa trygghet vilket gör att barnen får möjlighet att utforska våra inspirerande lärmiljöer där vi erbjuder barnen nya erfarenheter och kunskaper vilket vi vill ska ge ett glädjefullt lärande. Miljöerna och utbildningen ska vara tillgänglig för alla barn efter sin egen förmåga, intresse och kön.

Föräldrasamverkan

 Vi anser att grunden till trygga barn är trygga föräldrar samt ett förtroendefullt samarbete mellan pedagoger och vårdnadshavare. Vi pedagoger vill vara lyhörda inför varje barn och förälder och tycker att alla ska bli bemötta med respekt och utifrån sina behov. Vårdnadshavare ska ges möjlighet till delaktighet och insyn i utbildningen. Detta skapar vi genom en god daglig kontakt vid lämning och hämtning, föräldraaktiv introduktion, dokumentation, föräldramöte och utvecklingssamtal. Förskolan använder sig av lärplattformen Unikum för dokumentation genom bild och text där pedagogerna visar vad som sker i pågående projekt, vårdnadshavare kan kontinuerligt ta del av utbildningen på detta sätt. Det ger också en möjlighet att reflektera tillsammans med barnen vad de upplevt på förskolan.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Pia Fahlgren
Rektor
Telefon: 0501-75 57 37
E-post: Pia Fahlgren

Avdelningar på förskolan
Blåsippan
Telefon: 0501-75 55 37
Mobil: 0768-53 52 76
Tussilago
Telefon: 0501-75 55 38
Mobil: 0768-53 52 77

E-post: Tolsgården förskolas infobrevlåda

Besöks- och postadress

Åvägen 32-34
542 73 Mariestad

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 251.6 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Måltider i förskolan och skolan
Läroplan för förskolan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Följ oss även på Instagram där vi finns som @forskolantolsgarden Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.