Grangärdets skola

Bild på exteriör Grangärdets skola med några träd och buskar samt en lekplats framför ett gult tegelhus.

Grangärdets skola består av klasser fån förskoleklass till och med åk 6 samt fritidshem. Fritidsavdelningen Bofinken ansvarar för eleverna som går i förskoleklass och åk 1 medan Tranans avdelning ansvarar för åk 2 och uppåt. Fritidshemmen har sina lokaler intill elevernas klassrum vilket förtydligar verksamheternas innehåll men skapar samtidigt förutsättningar för ett nära samarbete mellan lärare och fritidspedagoger. Lokalerna är under upprustning och har väl tilltagna ytor såsom grupprum och möjlighet till lek och grovmotorik i våra lekhallar med ribbstolar och möjlighet till stillhet och lugn i de mindre rummen.

Skolgården erbjuder miljöer som stimulerar till lek, sport och olika aktiviteter. I nära anslutning till skolan har vi tillgång till skolskogen med grillplats och motionsslinga. För aktiviteter så som hemkunskap, moderna språk och slöjd åker eleverna buss till Högelidsskolan med ämnesanpassade lokaler.

Vi arbetar systematiskt för att främja alla elevers utveckling och lärande och bevara barnens nyfikenhet och lust att utveckla och utforska ny kunskap om sig själva och sin omvärld.

Bra att veta om oss

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se karta under Dokument.

Antal elever

cirka 170

Antal klasser

7

Antal pedagoger

cirka 20

Avdelningar på fritidshemmet

Bofinken och Tranan


Fritidshem

På Grangärdets skola finns två fritidshemsavdelningar. På Bofinken går elever i förskoleklass och årskurs 1. På avdelningen Tranan går elever från årskurs 2 och uppåt.

Fritidshemmet erbjuder en stimulerande verksamhet som gynnar barnens utveckling såväl enskilt som i grupp. Vi eftersträvar alltid att eleverna ska känna sig trygga och ha tillit till sin egen förmåga och visa hänsyn och respekt för varandra. Då trivs alla och har roligt tillsammans både i lek och andra aktiviteter. Vi försöker också att hjälpa eleverna att hitta egna intresseområden.

Fritidspedagoger samverkar under skoltid med lärare och klasser som resurs för att öka elevers trygghet och måluppfyllelse. Detta ger oss en god helhetssyn på barnets hela dag på Grangärdets skola.

Föräldrasamverkan

Föräldrasamverkan: Ett nära samarbete med elevens vårdnadshavare ser vi som en förutsättning för vårt arbete. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där vi kan utbyta information och tillsammans planera för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är föräldramötet som sker varje termin ett bra forum.
Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Föräldraföreningen

Föräldraföreningens syfte är att vara en länk mellan föräldrar och skola Föräldraföreningen håller öppna möten dit du alltid är välkommen.
Om du vill stödja vår verksamhet så kan du göra det genom att betala in medlemsavgiften. Den är på 100 kr per år och familj och betalas till bankgiro 570-6665. Märk gärna inbetalningen med barnens namn. Pengarna används för att barnen på Grangärdets skola ska få det där "lilla extra”.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Sara Olausson
Rektor
Telefon: 0501-75 54 12
E-post: Sara Olausson

Arbetsrum/personalrum
Telefon: 073-441 53 98

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 53 10

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 52 76

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 54 05

Lågstadiet
Telefon: 073-441 50 41

Fritidshem

Avdelning Bofinken
Telefon: 073-441 50 44
Avdelning Tranan
Telefon: 073-441 52 43

Besöks- och postadress

Solhemsvägen 35
542 34 Mariestad

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 324.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta upptagningsområde Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Elevhälsa
Kommunala fritidshem

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.