Högelidsskolan anpassad grundskola

Bild på exteriör Högelidsskolan. Framför skolans fasad av glas finns några träd.

Högelidsskolans anpassad grundskola är en skola för årskurs 1-9 som ligger i östra Mariestad. På Högelidsskolan anpassad grundskola finns också en grundskola med förskoleklass och årskurs 1-9. I anslutning till skolan finns mycket fina grönområden och en friidrottsarena. Inom anpassad grundskola läser eleverna efter ämnen eller ämnesområden, det går även att läsa en kombination av dessa.

Bra att veta om oss

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Hela Mariestads kommun

Antal elever

32

Antal klasser

Anpassad grundskola 1 inriktning ämnesområden
Anpassad grundskola 2 inriktning ämnesområden
Anpassad grundskola 3 inriktning ämnen
Anpassad grundskola 4 inriktning ämnen
Anpassad grundskola 5 inriktning ämnen

Antal pedagoger

8

Avdelning på fritidshemmet

Skutan


Fritidshem

Anpassad grundskola har ett eget fritidshem vars avdelning heter Hagen. Här arbetar både pedagoger och elevassistenter.

Hagens fritids har öppettider från 06:00 – 18:30.

Fritidshemmet stimulerar barnens utveckling och lärande samt erbjuder dem en meningsfull fritid och rekreation. Det är viktigt för oss att barnen både lär, har kul, får avkoppling men också att de får utveckla sin sociala kompetens.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete med föräldrarna kring varje elev är en förutsättning för att alla elever ska få de bästa förutsättningarna för att lyckas med sitt skolarbete. Detta sker i de vardagliga kontakterna men också vid utvecklingssamtalen där lärare, elev och föräldrar träffas för att utbyta information och arbeta fram individuella utvecklingsplaner. Vi bjuder också in till föräldramöten en gång per läsår. Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut till samtliga vårdnadshavare till barn i anpassad grundskola ett viktigt instrument.

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Henrik Gullberg
Rektor
Telefon: 0501-75 53 05 
E-post: Henrik Gullberg

Erika Sehlstedt
Biträdande Rektor
Telefon: 0501-75 52 92
E-post: Erika Sehlstedt

Arbetsrum/personalrum
Anpassad grundskola 1 och 2
Telefon: 073-44 15 399
Anpassad grundskola 3
Telefon 073- 44 15 387
Anpassad grundskola 4
Telefon: 076-85 98 773
Anpassad grundskola 5
Telefon: 076-63 77 380

Fritidshem
Avdelning Hagen
Telefon: 073- 44 15 399

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 52 77

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 52 76

Vaktmästare
Telefon: 0501-75 55 04

Besöks- och postadress

Bergsgatan 31
542 36 Mariestad

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 233.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Elevhälsa
Fritidshem

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.