Lyrestads skola

Bild på exteriör Lyrestads skola. Framför skolans fasad av rött tegel finns en asfaltgård.

Lyrestads skola ligger vid skogskanten i det lilla samhället Lyrestad, två mil norr om Mariestad. Fritidshemmet har en avdelning. I huset finns också förskolan.

På skolan samarbetar lärare och fritidspedagoger kring eleverna. Detta skapar trygghet för eleverna och skolans resurser nyttjas på bästa sätt. Skolans läge med närhet till skogen är en fantastisk miljö både för rastaktiviteter och för skolans och fritidshemmets verksamhet.

Kommunbiblioteket i Mariestad har en filial i huset med stort utbud av böcker.

Bra att veta om oss

Fakta om skolan

Upptagningsområde

Se karta under Dokument

Antal elever

cirka 100

Antal klasser

6

Antal pedagoger

cirka 9

Avdelningar på fritidshemmet

Lyrestads fritidshem och Sjötorps fritidshem


Fritidshem

Fritidshemmet är öppet 06.30-17.00 måndag till fredag. Vi samarbetar med förskolan, som finns under samma tak, om öppning, stängning samt under lov. Barnen från fritidshemmet vistas på förskolan 06.00–06.30 samt 17.00-18.30 Under lovdagar har vi heldagsomsorg.

Alla elever ska känna trygghet och trivsel i vår verksamhet. Det är viktigt att träna det sociala samspelet som att visa hänsyn och lyssna på varandra.

Fritidspedagogerna ingår i skolans arbetslag f-3. Detta gör att vi får en helhetssyn på elevens hela dag både i skolan och på fritidshemmet.
I vår verksamhet utgår vi från elevens eget initiativ och ger utrymme och tid för eget skapande och lek.

Vi har också styrda aktiviteter. Vår närhet till skogen ger oss möjlighet att förlägga vår verksamhet dit under en eftermiddag i veckan. När vädret tillåter under vintern har vi en fantastisk pulkabacke med knapplift nära oss. Temaarbete är också en återkommande aktivitet.

Sjötorps fritidshem

De elever som bor i eller nära Sjötorp kan också välja att gå på fritidshemmet där. Fritidshemmet finns i samma lokaler som Sjötorps förskola.

Mer information finns under Relaterad information här på sidan.

Föräldrasamverkan

Ett nära samarbete med föräldrar utvecklar vi i vår vardag. Föräldrar som lämnar och hämtar sina barn på fritidshemmet möter vår personal varje dag. Utvecklingssamtalet är ett av många tillfällen där lärare, fritidspedagog, elev och föräldrar möts för att utbyta information och dra upp riktlinjer för det fortsatta arbetet. En del frågor kan röra hela klassen och då är klassmötet som sker varje termin ett bra forum.

Vi är angelägna om att utveckla vårt samarbete och då är den föräldraenkät som skickas ut varje år i årskurs 2 och årskurs 5 ett viktigt instrument.

Föräldraföreningen verkar för en bra dialog och god sammanhållning mellan elever, föräldrar och lärare vid Lyrestads Skola

Här hittar du oss

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Kajsa-Stina Helmersson
Rektor
Telefon: 0501-75 54 70
E-post: Kajsa-Stina Helmersson

Arbetsrum/personalrum
Telefon: 0501-75 67 20

Skolsköterska
Telefon: 0501-75 56 56

Studie- och yrkesvägledare
Telefon: 0501-75 52 76

Vaktmästare
Telefon: 0702-70 41 30

Fritidshem

Lyrestad
Telefon: 073-441 52 41
Sjötorp
Telefon: 0768-59 85 45

Besöks- och postadress

Skolgatan 2
548 73 Lyrestad

Dokument

Plan mot diskriminering och kränkande behandling Pdf, 298.5 kB, öppnas i nytt fönster.

Karta upptagningsområde Pdf, 1.6 MB, öppnas i nytt fönster.

Länkar

Elevhälsa

Fritidshem

Sjötorps fritidshem

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Ledighet för elev, ansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.