Olycksfalls- och reseförsäkring

Mariestads kommun har tecknat en kollektiv olycksfallsförsäkring för elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Mariestads kommuns verksamhetsområde med försäkringsbolaget Protector. Har du frågor angående försäkringen kan du kontakta Protector, se kontaktuppgifter här på sidan.

Det finns även en tjänstereseförsäkring som gäller för våra elever vid studieresor både i Sverige och utomlands.

Nedan kan du se vilket försäkringsbolag som vi nu har, samt vilka bolag vi tidigare haft avtal med. Det är viktigt att du tar kontakt med det försäkringsbolag som vi hade avtal med vid tillfället för olyckshändelsen.

Olycksfallsförsäkring

2014-01-01--2021-12-31, Protector
2010-01-01--2013-12-31, Gjensidige
2006-01-01--2009-12-31, AIG Europe
2004-01-01--2005-12-31, Folksam
1996-01-02--2003-12-31, Skandia/If

Reseförsäkring

2017-01-01--2020-12-31, If
2016-01-01--2016-12-31, Gouda
2012-01-01--2015-12-31, Europeiska
2008-01-01--2010-12-31, Chartis

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Carina Törnell
Utbildningssekreterare
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Protector Forsikring ASA
Västra Trädgårdsgatan 15
111 53 Stockholm
Telefon: 08-410 637 00
E-post: Protectors infobrevlåda

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden

Länkar

AIG Europelänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Folksamlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Skandialänk till annan webbplats
Gjensidigelänk till annan webbplats
Europeiskalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Protectorlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
Goudalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Självservice - länkar till våra e-tjänster och blanketter

Olycksfall, Skadeanmälan utskrivbarPDF
Olycksfall, Skadeanmälan digitaltlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Dokument

Information kommunolycksfallPDF

Olycksfall,FörsäkringsbeskedPDF
ReseförsäkringPDF