Övriga fristående skolor

I kommunen finns fristående skolor på förskole- grundskole- och gymnasienivå. En fristående skola kallas för friskola och drivs i privat regi.

För information om vad som gäller i respektive friskola, vänd dig till respektive skola. Se länk här på sidan.

Enligt skollagen ska en friskola snarast meddela elevens hemkommun när en skolpliktig elev börjar eller slutar vid friskolan eller har stor frånvaro utan giltig orsak. Uppgifterna lämnas till utbildningsnämnden. Se kontaktuppgifter under relaterad information här på sidan.

Varje enskild förskola och fritidshem hanterar sina respektive avgifter och debiteringar i egen regi.

Sagoparkens förskola

Placering Mariestads tätort.

Torsö skärgårdsskola F-6 samt förskola

Placering Torsö.

Lillängskolan F-6

Placering Mariestads tätort.

Ekhamra 7-9

Placering Mariestads tätort.  

Vänergymnasiet Olins

Placering Mariestads tätort.

Enskild förskola eller pedagogisk omsorg

Vill du ansöka om att starta en enskild förskola eller pedagogisk omsorg. Kontakta oss på E-post: un@mariestad.se

Sidan senast uppdaterad: