Särskilt stöd

En del barn och elever behöver mer stöd än andra för att klara den dagliga vistelsen eller för att nå utbildningens mål i förskola eller skola.

Stöd i förskolan

För att möta barns behov har förskolan tillgång till olika former av verksamhetsstöd. Arbetslagen har stöd av en pedagogisk handledare och kan även få handledning eller konsultation av specialpedagog. Ett upparbetat samarbete finns med BVC-sköterska, BVC-psykolog, familjecentralen Pärlan och barnhabiliteringen

Stöd i grundskolan

Till stöd för elevernas utveckling finns elevhälsan. Mer information om elevhälsan finns i länklistan här på sidan.

Alla elever ska få den ledning och stimulans som de behöver för att utifrån sina egna förutsättningar kunna utvecklas så långt som möjligt. Detta regleras av skollagen.

Skolornas rektorer har ansvar för att organisera och utveckla verksamheten, så att eleverna har möjlighet att nå de mål som finns angivna i skolans läroplaner och kursplaner. Barn- och elevhälsans uppdrag är att stödja elevernas utveckling mot dessa mål. 

Sidan senast uppdaterad: