Personbilsmekaniker

Vi erbjuder en yrkesutbildning för dig som vill arbeta som personbilsmekaniker.

Utbildningen ger dig kunskaper inom underhåll, diagnostisering och reparationer av personbilar och lätta transportfordon. Du utvecklar ditt tekniska kunnande inom området personbilsteknik och ökar din förmåga att använda teknik på ett korrekt sätt. Utbildningen innehåller även el- och hybridteknisk kunskap, vilket efterfrågas av branschen.

Under utbildningen kommer du arbeta med problemlösning självständigt och tillsammans med andra. Du får dessutom möjlighet att utveckla kunskaper om system och komponenter samt hur de samverkar i fordon.

Förkunskaper

Om du saknar de kunskaper som listats ovan är du behörig att gå utbildningen. För att klara utbildningen behöver du ha kunskaper motsvarande grundskolekompetens i svenska eller svenska som andraspråk.

Studieform och utbildningslängd

Utbildningen är ungefär 50 veckor heltid och omfattar 1500 poäng.

Utbildningen erbjuds i samarbete med Olinsgymnasiet i Götene utbildning till personbilsmekaniker. Undervisningen genomförs till största del på plats i skolans lokaler i Götene med både praktik och teori. Det ingår minst 15 procent arbetsplatsförlagd utbildning (APL/praktik).

Studiefinansiering (CSN)

Du har rätt att söka studiefinansiering via CSN.

Utbildningsstart

Oktober/November 2021

Ansökan

Ansökan är stängd. Nästa ansökningsperiod öppnar våren 2022.

Sidan senast uppdaterad: