Vård- och omsorgsutbildning

Tre kvinnor med rekvisita kopplat till vård- och omsorgsutbildning

Vi erbjuder dig som vill jobba inom vård och omsorg en gymnasial utbildning. Du får de grundläggande kunskaper som behövs för att arbeta inom bland annat hälso- och sjukvård, äldreomsorg och psykiatri.

Förkunskaper

Godkänt betyg i svenska/svenska som andraspråk på grundskolenivå eller motsvarande kunskaper. Rekommenderade förkunskaper är godkänt betyg i samhällskunskap grund eller motsvarande kunskaper, men det är inget krav.

Utbildningens längd

Du läser vanligtvis under tre terminer. Det kan ta kortare eller längre tid beroende på dina förkunskaper och erfarenheter. Det finns möjlighet att validera arbetsplatsförlagt lärande, det vill säga räkna in, kunskaper som du redan har från arbetslivet. Har du redan betyg i kurser som ingår i utbildningen, behöver du inte läsa de kurserna.

Studera skolförlagt

Den skolförlagda utbildningen innehåller normalt lektioner, externa föreläsare, praktiskt lärande och studiebesök. Det finns möjlighet att ha en individuell studiegång. Din tidigare erfarenhet, studier, språkförmåga och anställning avgör din studiegång. Skolan använder sig av en webbaserad lärplattform där du som elev loggar in och tar del av information, lämnar in uppgifter och kommunicerar med lärare. Under rådande pandemi är den största delen av utbildningen distansförlagd.

Du får 12 veckor arbetsplatsförlagt lärande. Då får du möjlighet att utveckla dina teoretiska kunskaper till praktiska färdigheter. APL sker både under vardagar och helgdagar, dag- och kvällspass.

Studera som lärling

Du kan läsa vård- och omsorgsutbildningen som lärling. Det innebär att minst 70 procent av utbildningen sker på en arbetsplats. Utbildningen ger dig en ökad arbetslivserfarenhet och möjlighet att under en handledares ledning på en arbetsplats, få kunskaper inom yrkesområdet.

Ansökan och kursstart

Ansökan är stängd. Du ansöker till våra kurser genom att fylla i och lämna in ansökningsblanketten som finns under Relaterad information på sidan. Observera att du måste bifoga kopior på tidigare betyg till din ansökan. Vid frågor kan du ta en kontakt med studie- och yrkesvägledare via mail eller telefon. 

I nuläget tar studie- och yrkesvägledarna inte emot fysiska besök på grund av rådande situation med coronaviruset, men håller tät kontakt med elever via telefon, e-post eller videosamtal.

Utbildningen startar två gånger per år (januari och augusti).

Kurser som ingår i utbildningen vård och omsorg, se undersida.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Daniel Svensson
Biträdande rektor
Telefon: 0501-75 56 21
E-post: Daniel Svensson

Malin Eriksson
Arbetslagsledare och APL-ansvarig
E-post: Malin Eriksson
Telefon: 0501- 75 56 73

Dokument

Ansökan vård och omsorg Pdf, 151.3 kB.

Länkar

Kurser som ingår från HT-2021

Kurslitteratur Pdf, 142.2 kB.

Schema Länk till annan webbplats.