Eldning

Majbrasa vid vattnet  Foto: Most photos

Det är mycket att tänka på innan du eldar. Det är alltid du som tänder elden som är ansvarig för att den inte orsakar skada.

När får jag elda och grilla ute i skog och mark?

Kontrollera alltid aktuell brandriskprognos och förvissa dig om att eldningsförbud inte råder när du ska elda. Se länk till Brandriskprognos under Relaterad information här på sidan. Var noga med att inte elda då det blåser kraftigt.

Om du vill veta hur stor brandrisken är där du befinner dig, eller om det råder eldningsförbud, kan du ladda ner appen ”Brandrisk Ute”, se länk under Relaterad information här på sidan.

Vill du elda på din egen tomt, kan du läsa mer på sidan Eldning utomhus.

Säkerhetsavstånd

Minsta säkerhetsavstånd till byggnader, med vinden från bebyggelsen, bör vara:

  • gräseldning, 25 meter
  • eldning i mindre omfattning (cirka 1 kvadratmeter), 15 meter
  • eldning i större omfattning, 50 meter
  • påsk- och valborgsmässoeldar, 50 meter

Det är viktig att du tänker på din omgivning och dina grannar så att du inte stör dem när du eldar. Om du som granne störs av eldning bör du i första hand ta kontakt med berörd granne och informera om problemet. Elda aldrig på torv eller mossa och var förberedd med släckredskap.

Har du synpunkter på din grannes vedeldning?

Prata på ett vänligt sätt med den som du upplever dig störd av, och försök att komma överens, tips ni kan utgå ifrån står under rubriken ”Elda rätt!” på sidan "Elda med ved och pellets". Den som eldar kanske inte är medveten om att eldningen skapar störningar. Tänk på grannsämjan, att blanda in verksamhet miljö och bygg kan skapa irritation i onödan. Om problemet kvarstår en tid efter att du tagit kontakt med den som eldar, så kan du vända dig till oss.

Om störningen har varit konstant pågående från vedeldningen och röken kommer in i din bostad, kan du anmäla detta till oss. Se länk under Relaterad information.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress
Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Brandriskprognos, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Brandrisk ute, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Självservice - länkar till våra e-tjänster

Klagomålsanmälan inom hälsoskydd Länk till annan webbplats.