Starta och driva företag

Ikoner

Går du och bär på en idé till ett nytt företag eller driver du en verksamhet i dag och vill utveckla den? Mariestads kommun erbjuder stöd i form av personer som kan lotsa dig rätt i olika stadier i företagets liv. Vi kan också hjälpa till att lotsa dig rätt i den kommunala organisationen när du behöver tillstånd för din verksamhet.

Att vara företagare är många gånger ensamt, kommunen kan hjälpa till att skapa nätverk och mötesplatser. Det finns även tillgång till mentorer. Vi hjälper också till att hitta lämplig mark och lokaler.

Saknar du någon information här går det bra att ringa någon av kommunens näringslivschefer. Kontaktuppgifter finns under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: