Upphandlingar

När kommunen tecknar avtal och gör inköp görs först en upphandling i någon form. Hur en upphandling i en kommun ska genomföras regleras av lagen om offentlig upphandling (LOU). LOU och kommunens riktlinjer utgör tillsammans grunden för kommunens upphandling.

Organisation för upphandling och inköp

Mariestads kommun samarbetar med Skövde kommun i upphandllingsärenden. De regelstyrda upphandlingarna administreras därmed av Skövde kommuns upphandlingsenhet. Inköpsorganisationen finns dock i Mariestads kommun och de faktiska inköpen/beställningarna görs av beställare i kommunens respektive verksamheter.

Miljö och etik

I kommunens riktlinjer för inköp och upphandling framgår att kommunen ska ställa miljömässiga, sociala och etiska krav vid upphandlingar. Mariestads kommun är ansluten till Hållbarhetskollen. Detta innebär att kommunen är en del av ett system där man delar på kostnader och gör uppföljning av sociala krav. Myndigheter som deltar bidrar till att förbättra arbetsförhållanden hos de företag som är tillverkare av varor till svenska kommuner, landsting, och deras bolag.

Olika former av upphandling

Det finns lagstadgade beloppsgränser som avgör vilka regler som ska följas vid en en offentlig upphandling. Upphandlingar vars värde överstiger 615 312 kronor ska annonseras och genomföras enligt Lagen om Offentlig Upphandling (LOU). Detta värde kallas för direktupphandlingsgräns.

Direktupphandling är en något mindre formell upphandling som kan användas om värdet på det som ska upphandlas är lägre än 586 907 kronor, och det saknas ett upphandlat avtal. Någon annonsering krävs inte utan kommunen kan vända sig direkt till leverantörer på marknaden. Även om LOU inte gäller i sin helhet för en direktupphandling ska de grundläggande principerna följas.

Läs mer om upphandling

Om du vill läsa mer om offentlig upphandling, och det gällande regelverket, finns det mycket information att hämta på Konkurrensverkets och Upphandlingsmyndighetens webbplatser. Se länkar under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: