Aktuella upphandlingar

Pågående/annonserade upphandlingar

Mariestad annonserar sina upphandlingar i Visma Opics annonsdatabas. I annonsdatabasen hittar du grundläggande information om upphandlingen. Under Relaterad information här på sidan finns en direktlänk till de upphandlingar som kommunerna har utannonserade för närvarande.

Komplett anbudsunderlag får du genom att följa länken till upphandlingen, som finns i annonsen, och logga in i Visma. Om du är ny användare får du först registrera dig. Det är kostnadsfritt för leverantören att registrera sig och ta del av förfrågningsunderlaget. Om leverantören sedan väljer att delta i upphandlingen, och lämna anbud, sker även anbudsinlämningen via samma system. Detta finns närmare beskrivet under rubriken "Att lämna anbud" i menyn.

Planerade upphandlingar 2022

Avtalsområde, avtalsstart

 • Måleriarbeten, 2022-03-01
 • Tekniska konsulter, 2022-03-01
 • Ventilationsservice, 2022-04-01
 • Revisionsbesiktning brandlarm, 2022-04-01
 • Schaktfria ledningsrenoveringar med flexibla foder, 2022-05-01
 • Byggnadstjänster (MTG), 2022-06-01
 • Skolskjutsar Gullspång, 2022-08-01
 • Passage-/inbrottslarm, 2022-09-01
 • Golvläggning inklusive material, 2022-09-01
 • Processkemikalier, 2022-11-01
 • Tv-inspektion, Högtrycksspolning och Slamsugning, 2022-12-01
 • Arbetsresor med taxi, LSS, 2022-12-01
 • Revisionstjänster, 2023-01-01

Utan identifierad avtalsstart

 • Serviceavtal för kyl-, frys- och värmepumpsanläggningar
 • Elevregister
 • Kurser på grundläggande och gymnasial nivå
 • Plankonsulter
 • Konsulter för miljö och konsekvensbeskrivningar
 • Renoveringsarbeten på reningsverk
 • Glasmästeritjänster

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information