Avfall och återvinning

All information kring Bångahagens återvinningscentral, sophämtning, tider för sophämtning, tider för körning vid storhelger och avfallshantering finner du på AÖS webbplats Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Detta beror på att kommunen inte längre själva sköter dessa områden och kan därför inte hålla den informationen uppdaterad. Kommunalförbundet Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS) ansvarar för Bångahagens återvinningscentral, sophämtning och avfallshantering.

Sophämtning

Vid frågor om sophämtning och ditt sopkärl, till exempel när sophämtning sker, tider för inkörning, fakturafrågor och liknande, vänligen kontakta Avfallshantering Östra Skaraborgs (AÖS) kundtjänst på telefon 0501-75 61 20. 

Öppettider och information Bångahagens återvinningscentral

Återvinningscentralen Bångahagen sköts av Avfallshantering Östra Skaraborg (AÖS). Länk till sidan med Bångahagens öppettider hittar du här på sidan under Relaterad information (länken går till AÖS). Om du har frågor kring Bångahagens återvinningscentral, kontakta AÖS. Kontaktinformation finns under Relaterad information här på sidan.

Återvinningsstationer i kommunen

För skötsel och hämtning på återvinningsstationer i kommunen ansvarar Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). På Förpacknings- och tidningsinsamlingens webbplats kan du hitta var alla återvinningsstationer i kommunen finns placerade. Se länk här på sidan under Relaterad information.

Mariestad kommuns ansvar

Mariestads kommun sköter inte längre sophämtning eller Bångahagens återvinningscentral men kommunen har fortfarande tillsynsansvaret för hanteringen av avfall i Mariestad, Töreboda och Gullspångs kommuner. Tillsynsansvaret innebär bland annat att:

  • Kontrollera att gällande regler följs.
  • I de fall regler inte följs utfärda påföljder.
  • Pröva ansökan om undantag från reglerna i de lokala renhållningsföreskrifter som gäller i de tre kommunerna.
  • Informera medborgarna om vad som gäller för insamling och återvinning av förpackningsmaterial.

All övrig information gällande avfallshantering ansvarar Avfall Östra Skaraborg (AÖS) för (se information på sidan Avfall och återvinning i menyn).

Renhållningsordning

Varje kommun ska ha en renhållningsordning som består av avfallsplan och lokala renhållningsföreskrifter. I avfallsplanen finns det uppgifter om hur kommunen ska arbeta för att minska avfallets mängd och farlighet. Den ska också innehålla uppgifter om åtgärder för att förebygga att förpackningsavfall uppstår och åtgärder för att främja återanvändning av förpackningar.

Renhållningsordningen finner du på Avfallshantering Östra Skaraborgs webbplats. Se länk här på sidan under Relaterad information här på sidan.

Tycker du att informationen på den här sidan (Avfall och återvinning) är tillräckligt tydlig och heltäckande? * (obligatorisk)
Tycker du att informationen på den här sidan (Avfall och återvinning) är tillräckligt tydlig och heltäckande?

Om du vill att vi återkopplar med svar på din synpunkt behöver vi ha din e-postadress

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Avfallshantering Östra Skaraborgs kundtjänst
Telefon: 0501-75 61 20
E-post: AÖS Kundtjänst

Bångahagens återvinningscentral
Adress: Marieforsleden 7
Telefon: 0501 - 75 62 22

Länkar

All information kring Bångahagen återvinningscentral, sophämtning, tider för sophämtning, tider för inkörning vid storhelger och avfallshantering finner du på Avfallshantering Östra Skaraborgs webbplats nedan. Detta beror på att kommunen inte längre själva sköter dessa områden och kan därför inte hålla den informationen uppdaterad. 

Avfallshantering Östra Skaraborg, AÖS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontaktuppgifter AÖS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Öppettider Bångahagen AÖS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Återvinningsstationer i kommunen FTIAB Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Renhållningsordning AÖS Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.