Energirådgivning

Kommunen arbetar på många sätt med energifrågor. Bland annat inom energihushållning, fysisk planering, hållbar energiproduktion och minskad miljöpåverkan från energikonsumtion.

Aktuella miljömål

Det är miljömålen "Begränsad klimatpåverkan" och "God bebyggd miljö" som har störst anknytning till frågor kring energi.

Gemensamt energi- och klimatprogram

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner arbetar just nu med att ta fram ett energi- och klimatprogram.

Rådgivning

Råd till företag och privatpersoner om energi och klimat kan fås kostnadsfritt från den kommunala energi- och klimatrådgivningen, se länk under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Peter van der Tol
Energi- och klimatrådgivare:
Telefon: 0501-75 51 49
E-post: Energirådgivning funktionsbrevlåda

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden

Länkar

Energirådgivning för företag