Energirådgivning

Träd Foto Most photos

Kommunen arbetar på många sätt med energifrågor. Bland annat inom energihushållning, fysisk planering, hållbar energiproduktion och minskad miljöpåverkan från energikonsumtion.

Aktuella miljömål

Det är miljömålen "Begränsad klimat-påverkan" och "God bebyggd miljö" som har störst anknytning till frågor kring energi.

Gemensam energi- och klimatprogram

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommuner arbetar just nu med att ta fram ett energi- och klimatprogram.

Rådgivning

Råd till företag och privatpersoner om energi och klimat kan fås kostnadsfritt från den kommunala energi- och klimatrådgivningen.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Verksamhet miljö och bygg
Expeditionen
Telefon: 0501-75 60 05
E-post: Miljö och bygg infobrevlåda

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad

Ansvarig nämnd

Miljö- och byggnadsnämnden