Borgerlig begravning

Begravning

Svenska kyrkan är huvudman för begravningsverksamhet i Sverige. Kyrkan ska tillhandahålla en särskild begravningsplats även för de som inte tillhör något kristet samfund

För den som vill ha en begravning utanför Svenska kyrkan finns borgerliga begravning. En borgerlig begravningsakt är en högtidsakt utan religiös anknytning. Det finns inga bestämmelser om utformningen eller om vem som får förrätta akten, det finns möjligheter att utforma begravningen utifrån personliga önskemål.

Borgerlig begravningsceremoni

Borgerlig begravning kan i princip äga rum var som helst. Det ställs inga formella krav på lokalen. Det kan ske både inomhus och utomhus. Vem som helst kan förrätta begravningen och det ställs inga krav på utbildning eller titel. Det kan vara en anhörig, en närstående eller begravningsförrättare från begravningsbyrå eller någon av kommunens utsedda begravningsförrättare.

Begravningsombud
Länsstyrelsen utser ombud som ska följa begravningsverksamheten, bevaka frågor och tillvarata intressen för de som inte tillhör Svenska Kyrkan.

I ombudets uppdrag ingår bland annat att ha aktuell kunskap rörande begravningsfrågor, att ha kunskap och förståelse för olika religioner och dess begravningsseder och att finna värdig och passande lokal utan religiösa symboler för begravningsceremonier.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Begravningsförrättare
Göran Grahn
Tunaholmsvägen 5
542 43 Mariestad
Telefon: 0501-160 30, 478 75
E-post: Göran Grahn

Gunilla Broberg
Vitsippsvägen 1
542 43 Mariestad
Telefon: 0501-169 39
Mobil: 070-555 29 75
E-post: Gunilla Broberg

Begravningsombud
Karin Ahrle med förordnande 1/1 2019-31/12 2022

Telefon: 0501-410 40
E-post: Karin Ahrle

Begravningsbyråer finns
på Gula sidorna i telefonkatalogen.