Borgerlig vigsel

En borgerlig vigsel är kostnadsfri, tar cirka fem till tio minuter och är utan religiösa inslag. Eventuella särskilda önskemål om hur ceremonin ska utformas framförs direkt till vigselförrättaren. Vigselceremonin vid borgerlig vigsel är oftast kort men kan utformas utifrån era önskemål. För att vigseln ska vara giltig behöver två vittnen vara närvarande och de ska ha fyllt 18 år. Du hittar kontaktuppgifterna till vigselförrättare i Mariestads kommun under kontakt här på sidan.

Äktenskapet är könsneutralt. Det innebär att de som ingår äktenskap kan vara antingen en man och en kvinna eller två kvinnor eller två män. De som är registrerade partner enligt den tidigare lagen fortsätter att vara det om de inte väljer att omvandla sitt partnerskap till ett äktenskap. Information om detta finns på Skatteverkets hemsida.

Så här gör ni

Börja med att kontakta Skattemyndigheten och be att få "Ansökan om hindersprövning" samt "Anmälan makars efternamn". Det går också att ladda ner dessa ansökningsblanketter på Skattemyndighetens hemsida. När ansökningarna är ifyllda och undertecknade ska de lämnas in/återsändas till Skattemyndigheten. Om en person inte är folkbokförd i Sverige måste han/hon infinna sig personligen på det lokala Skattekontoret samt ha med sig ett giltigt pass. Efter cirka en vecka får du "Intyg Vigsel" samt "Intyg Hindersprövning" hemskickade. Intygen har en giltighetstid på fyra månader.

Innan bokning av borgerlig vigsel

  1. Hindersprövning , det vill säga att det inte finns några juridisk hinder för vigsel ska vara klart vid bokningstillfället. Ansökan görs hos Skatteverket. Mer information finns på Skatteverkets hemsida. Observera att intyget är giltigt i fyra månader. Sedan måste ni ansöka om ett nytt.
  2. Anmälan om makars efternamn ska också göras. Blankett för detta i pdf-format finns på Skatteverkets webbplats eller fås via telefon: 020-567 000
  3. För utländska par, eller om den ena av parterna inte är skriven i Sverige, gäller att svensk hindersprövning måste göras. Hos Skatteverket finns mer information.

Utländsk medborgare som vill gifta sig i Sverige, bör ta reda på vilken vigselform som krävs i hemlandet. (Vissa länder godkänner endast en viss vigselform för sina medborgare.) För mer information kontakta aktuellt hemlands ambassad.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Lista på vigselförrättare i Mariestad.

Vigselförrättare

Anders Eklind
Telefon hem: 0501-774 23
Mobil: 0703-972974
E-post: Anders Eklind

Lotta Hjoberg
Mobil: 0733-507770
E-post: Lotta Hjoberg

Mikael Fransson
Mobil: 0763-165947
E-post: Mikael Fransson

Länkar

Anmälan efternamn Skatteverket Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Ansökan om hindersprövning Skatteverket Länk till annan webbplats.