Kommunalförbund

Mariestads kommun har valt att leverera en del kommunala tjänster i samarbete med närliggande kommuner. Samarbetet är organiserat i olika så kallade kommunalförbund. Det fungerar så att kommunalförbundet övertar ansvaret för en viss verksamhet från medlemskommunerna.

Mariestad kommun samverkar i fyra kommunalförbund.

Kommunalförbundet Avfall och återvinning Skaraborg

Avfall och återvinning Skaraborg hanterar allt som har med avfall och hushållssopor att göra. Bland annat driver de Bångahagens återvinningscentral. I Avfall och återvinning Skaraborg ingår Mariestad, Gullspång, Skövde, Hjo, Karlsborg, Tibro, Falköping, Essunga, Grästorp, Götene, Vara och Töreboda kommuner.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten östra Skaraborg (RÖS)

RÖS ansvarar för sotning i Mariestad, Skövde, Hjo, Karlsborg, Tibro, Töreboda och Gullspång kommuner.

Skaraborgs kommunalförbund

I Skaraborgs kommunalförbund ingår alla Skaraborgs kommuner. Syftet med förbundet är att stärka Skaraborg och samverka för utveckling och ett effektivt nyttjande av resurser.

Tolkförmedling väst

Förbundet arbetar för att stärka allas rätt till lika tillgänglig och rättssäker service och vård genom tillgång på kvalificerade tolktjänster. Aktuell medlemslista finns på Tolkförmedling västs webbplats, se länk under Relaterad information här på sidan.

Sidan senast uppdaterad: