Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadförvaltningaren arbetar till exempel med utvecklings- och planfrågor, mät- och geodata, mark- och exploateringsfrågor, näringsliv- och etableringsfrågor, turism samt miljö- och byggfrågor.

Kommunstyrelsen samt miljö- och byggnadsnämnden sätter mål och visioner som verksamheterna utför och följer upp. 

Chefer inom samhällsbyggnadförvaltningaren

Förvaltningschef

Niklas Brandt

I samhällsbyggnad ingår följande

Verksamhet miljö och bygg

Byggchef: Pia Ekström

Miljöchef: Åsa Pettersson

Näringslivsenheten

Näringslivschef: Peter Jonsson

Planenheten

Planchef: Adam Johansson

I samhällsbyggnad ingår även följande enheter

  • Mark- och exploateringsenheten
  • Strategi och hållbarhet

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Niklas Brandt
Förvaltningschef
Telefon: 0501-75 50 20
E-post: Niklas Brandt

Pia Ekström
Byggchef
Telefon: 0501-75 60 11
E-post: Pia Ekström

Åsa Pettersson
Miljöchef
Telefon: 0501- 75 60 61
E-post: Åsa Pettersson

Peter Jonsson
Näringslivschef
Telefon: 0501-75 50 25
E-post: Peter Jonsson

Adam Johansson
Planchef
Telefon: 0501-75 51 35
E-post: Adam Johansson

Ansvariga nämnder

Kommunstyrelsen
Miljö- och byggnadsnämnden