Tekniska förvaltningen

Tekniska förvaltningen arbetar med tekniskt underhåll, vatten och avlopp, gator och parker och kommunens fastigheter.

Tekniska nämnden sätter budget, mål och visioner som verksamheterna utför och följer upp.

Mariestads, Töreboda och Gullspångs kommun samverkar i en gemensam teknisk nämnd och verksamhet.

Chefer inom tekniska förvaltningen

Förvaltningschef

Johan Myhrman

Teknisk chef Johan Myhrman

I teknik ingår följande

Fastighetsavdelningen
Tf. Fastighetschef: Joakim Halaby

Fastighetschef Joakim Halaby

Gatuavdelningen
Gatuchef: Simon Ravik

Gatuchef Simon Ravik

Lokalvårdsavdelningen
Lokalvårdschef: Christina Peterson

Chef lokalvård Christina Peterson

Produktionsavdelningen
Produktionschef: Emil Nordh

Produktionschef Emil Nordh

Projektavdelningen
Verksamhetsutvecklare: Emma Wiik

Vatten- och avloppsavdelningen
VA-chef Jenny Bjerenius

Utvecklingschef Jonas Johansson

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt


Tekniska förvaltningen
E-post: Tekniska förvaltningen

Johan Myhrman
Förvaltningschef
Telefon: 0501-75 61 01
E-post: Johan Myhrman 

Joakim Halaby
Fastighetschef
Telefon: 0501-75 61 13
E-post Joakim Halaby

Simon Ravik
Gatuchef
Telefon: 0501-75 61 15
E-post: Simon Ravik

Christina Peterson
Lokalvårdschef
Telefon: 0501-75 61 52
E-post: Christina Peterson Länk till annan webbplats.

Emil Nordh
Produktionschef
Telefon: 0501-75 61 59
E-post: Emil Nordh Länk till annan webbplats.

Jenny Bjerenius
VA-chef
Telefon: 0501-75 61 11
E-post: Jenny Bjerenius

Emma Wiik
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0501-75 51 42
E-post Emma Wiik

Anders Persson
Verksamhetsutvecklare
Telefon: 0501-75 61 23
E-post: Anders Persson

Ansvarig nämnd

Tekniska nämnden