Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen arbetar med allt från förskola och grundskola till gymnasieskola och vuxenutbildning. Omkring 5 200 barn och elever går i förskolor och skolor i Mariestad tillsammans med kunniga och engagerade lärare.

Utbildningsförvaltningen ansvarar även för kostenheten som förser skolor, äldreboenden med mat.

Utbildningsnämnden sätter mål och visioner för verksamheten som förvaltningen utför och följer upp.

Chefer inom utbildning

Förvaltningschef

Maria Appelgren

Chef sektor utbildning

I utbildning ingår följande avdelningar:

Barn- och elevhälsa
Barn- och elevhälsochef: Malin Burman

Chef grundskola Anna-Karin Yséus

Förskola och pedagogisk omsorg
Chef förskola och pedagogisk omsorg:
Ewa Möller

Grundskola
Grundskolechef: Anna-Karin Yséus

Chef grundskola Anna-Karin Yséus

Gymnasium/Vuxenutbildning
Gymnasiechef: Erik Eriksson

Kostchef Maj-Lis Häljeskog

Kost
Kostchef: Maj-Lis Häljeskog

Kostchef Maj-Lis Häljeskog

Dacapo Mariestad
Chef: Maria Henriksson

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

E-post: Utbildningsförvaltningen

Maria Appelgren
Utbildningschef
Telefon: 0501-75 52 01
E-post: Maria Appelgren

Malin Burman
Barn- och elevhälsochef
Telefon: 0501-75 52 08
E-post: Malin Burman

Ewa Möller
Chef förskola och
pedagogisk omsorg
Telefon: 0501-75 67 27
E-post: Ewa Möller

Anna-Karin Yséus
Grundskolechef
Telefon: 0501-75 52 11
E-post: Anna-Karin Yseus

Erik Eriksson
Gymnasiechef gymnasium/vuxenutbildning
Telefon: 0501-75 56 01
E-post: Erik Eriksson

Maj-Lis Häljeskog
Kostchef
Telefon: 0501-75 61 51
E-post: Maj-Lis Häljeskog

Maria Henriksson
Chef Dacapo Mariestad
Telefon: 0501-75 58 01
E-post Maria Henriksson

Carina Törnell
Utbildningssekreterare
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden