Utbildningsförvaltningen

Utbildningsförvaltningen arbetar med allt från förskola och grundskola till gymnasieskola och vuxenutbildning. Omkring 5 200 barn och elever går i förskolor och skolor i Mariestad tillsammans med kunniga och engagerade lärare.

Utbildningsförvaltningen ansvarar även för kostenheten som förser skolor, äldreboenden med mer med mat.

Utbildningsnämnden sätter mål och visioner för verksamheten som förvaltningen utför och följer upp.

Chefer inom utbildning

Förvaltningschef

Maria Appelgren
Tf. barn- och elevhälsochef
Tf. chef för förskola och pedagogisk omsorg

Chef sektor utbildning

I utbildning ingår följande avdelningar:

Barn- och elevhälsa
Tf. barn- och elevhälsochef: Maria Appelgren

Förskola och pedagogisk omsorg
Chef förskola och pedagogisk omsorg:
Ewa Möller

Utvecklingschef Jonas Johansson

Grundskola
Grundskolechef: Anna-Karin Yséus

Chef grundskola Anna-Karin Yséus

Kost
Kostchef: Maj-Lis Häljeskog

Kostchef Maj-Lis Häljeskog

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

E-post: Utbildningsförvaltningen

Maria Appelgren
Utbildningschef
Tillförodnad barn och elevhälsochef
Telefon: 0501-75 52 01
E-post: Maria Appelgren

Ewa Möller
Chef förskola och pedagogisk omsorg
Telefon:
E-post: Ewa Möller

Anna-Karin Yséus
Grundskolechef
Telefon: 0501-75 52 11
E-post: Anna-Karin Yseus

Erik Eriksson
Gymnasiechef gymnasium/vuxenutbildning
Telefon: 0501-75 56 01
E-post: Erik Eriksson

Maj-Lis Häljeskog
Kostchef
Telefon: 0501-75 61 51
E-post: Maj-Lis Häljeskog

Maria Henriksson
Chef Dacapo Mariestad
Telefon: 0501-75 58 01
E-post Maria Henriksson

Carina Törnell
Utbildningssekreterare
Telefon: 0501-75 52 05
E-post: Carina Törnell

Ansvarig nämnd

Utbildningsnämnden