Fråga din politiker

Vi vill gärna uppmuntra till dialog mellan invånare och förtroendevalda.

Har du frågor, idéer eller synpunkter på politikernas arbete? Skicka e-post genom att klicka på länken under Relaterad information - E-post till politikerna, för den person du vill kontakta. Skriv din fråga, ditt namn och din
e-postadress i mailet. Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) har som ambition att svara på dina frågor inom två arbetsdagar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Johan Abrahamsson (M) ordförande
Ida Ekeroth Clausson (S)
Anders Karlsson (C)
Janne Jansson (S)
Henrik Karlsson (M)

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Malena Lundberg
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Malena Lundberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

E-post till politikerna

Johan Abrahamsson
Anders Karlsson
Ida Ekeroth Clausson
Janne Jansson
Henrik Karlsson