Fråga din politiker

Vi vill gärna uppmuntra till dialog mellan invånare och förtroendevalda.

Har du frågor, idéer eller synpunkter på politikernas arbete? Skicka e-post genom att klicka på länken under Relaterad information - E-post till politikerna, för den person du vill kontakta. Skriv din fråga, ditt namn och din
e-postadress i mailet. Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott (ksau) har som ambition att svara på dina frågor inom två arbetsdagar.

Kommunstyrelsens arbetsutskott

Johan Abrahamsson (M) ordförande
Henrik Andersson (M)
Malin Olsson Lundqvist (M)
Janne Jansson (S)
Linnéa Wall (S)

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Ola Blomberg
Administrativ chef
Telefon: 0501-75 50 50
E-post: Ola Blomberg

Ansvarig nämnd

Kommunstyrelsen

E-post till politikerna

Johan Abrahamsson
Henrik Andersson
Malin Olsson Lundqvist
Janne Jansson
Linnea Wall