Till dig som är ny förtroendevald

Anmälan av personuppgifter

När du erhåller ett förtroendeuppdrag behöver du anmäla dina personuppgifter så snart som möjligt. Det gör du via en e-tjänst. du hittar klickabra länk under Relaterad information.

Dina personuppgifter behövs för att skapa ett användarkonto så att du kommer åt möteshandlingar och protokoll, för att skapa en e-postadress och för att kunna betala ut arvode. Dina uppgifter kommer att bygga på de uppgifter som finns i folkbokföringsregistret vilket innebär att tilltalsnamn eller stavning kan komma att ändras av lönekontoret.

Mariestads kommun publicerar personnamn och partibeteckning på alla förtroendevalda politiker på kommunens webbplats och i trycksaker. Det gäller även publicering av bild i olika sammanhang. Den personuppgiftsbehandlingen räknas som nödvändig för att fullgöra en arbetsuppgift av allmänt intresse enligt Dataskyddsförordningen (GDPR). Alla förtroendevalda i Mariestads kommun får en personlig mariestad.se mejladress som också publiceras. Vem som helst kan begära ut alla de personuppgifter som du har anmält, även de uppgifter som vi inte publicerar.

Anmäl ditt bankkonto

För dina uppdrag som förtroendevald har du rätt till arvode. Du kan också få ersättning för förlorad arbetsförtjänst och uppkommen kostnad för barntillsyn. För att få arvode behöver du meddela till vilket konto du vill ha ditt arvode utbetalt. Det gör du direkt via Nordeas hemsida. Länk till Nordeas hemsida finns under Relaterad information.

Tagg för att komma in i stadshuset

Ledamöter i kommunstyrelsen, nämndernas arbetsutskott samt fullmäktiges och miljö- och byggnadsnämndens presidier har möjlighet att få en "nyckeltagg" för tillträde till stadshuset under tiden man innehar det politiska uppdraget. Kontakta din nämndsekreterare om du är i behov av en tagg. Observera att taggen ska lämnas tillbaka då förtroendeuppdraget upphör.

Teknisk utrustning

Mariestads kommun har en digital ärende- och mötesprocess. Det innebär att alla ordinarie ledamöter i fullmäktige och nämnder erhåller en läsplatta och en mariestad.se-adress under den tid som de innehar sitt förtroendeuppdrag. Kommunikation av kallelser och annan information till förtroendevalda sker endast via mariestad.se-adressen. Ipaden får du av din nämndsekreterare. Observera att iPaden ska lämnas tillbaka då förtroendeuppdraget upphör.

Avsägelse av politiskt uppdrag

Om du vill avsluta ditt förtroendeuppdrag ska du lämna in en avsägelse som anger vilket eller vilka uppdrag som ska avslutas. Avsägelsen ska skickas in till administrativa enheten, antingen via e-post eller via post. Se kontaktuppgifter under Relaterad information här på sidan. Använd gärna vår blankett för avsägelse som du hittar under Relaterad information.

När du lämnar dina uppdrag som förtroendevald, ska du också återlämna den tekniska utrustning du fått låna för uppdraget samt eventuell tagg. Denna lämnar du till din nämndsekreterare.

Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information