Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har därmed det övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen, personalpolitiken och den ekonomiska förvaltningen.  I kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda, styra och utveckla hela den kommunala verksamheten.

Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, även de som kommer från de övriga nämnderna, bereds först av kommunstyrelsen. Ofta remitterar kommunstyrelsen förslag och frågor till nämnder eller förvaltningen för utredning, för att därefter själv besluta eller gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalrådet Johan Abrahamsson (M), dess 1:e vice ordförande Anders Karlsson (C) och dess 2:e vice ordförande är oppositionsrådet Ida Ekeroth Clausson (S). Kommunstyrelsen sammanträder en gång i månaden och mötet är öppet för allmänheten.

Kommunstyrelsen har en förvaltning; kommunledningskontoret med anställda tjänstemän. Kontoret ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av kommunens verksamhet, samt för att de politiska besluten genomförs.

Nämndens ordföranden

Kommunstyrelsens ordförande
Johan Abrahamsson

Johan Abrahamsson

Förste vice ordförande
Anders Karlsson

Anders Karlsson

Andre vice ordförande
Ida Ekeroth Clausson (föräldraledig tom 2021-12-31)

Janne Jansson (S) är vikarierande under föräldraledigheten

Ida Ekeroth

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Johan Abrahamsson, ordförande (kommunalråd)

M

johan.abrahamsson@mariestad.se

Anders Karlsson, förste vice
ordförande

C

anders.karlsson@mariestad.se

Henrik Karlsson

M

henrik.karlsson@mariestad.se

Anette Karlsson

M

anette.c.karlsson@mariestad.se

Richard Thorell

M

richard.thorell@mariestad.se

Sven-Inge Eriksson

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Göran Hellström

L

goran.hellstrom@mariestad.se

Ida Ekeroth Clausson, andra vice ordförande
(oppositionsråd)

Föräldraledig tom 2021-12-31

S

ida.ekeroth-clausson@mariestad.se

Janne Jansson (vikiarierande andra vice ordförande samt oppostionsråd)

S

janne.jansson@mariestad.se

Linnéa Wall

S

linnea.wall@mariestad.se

Leif Udéhn

S

leif.udehn@mariestad.se

Marie Engström Rosengren

V

marie.engstrom@mariestad.se

Bo Heijl

SD

bo.heijl@mariestad.se

Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Yvonne Gogolin

M

yvonne.gogolin@mariestad.se

Anders Bredelius

M

anders.bredelius@mariestad.se

Henrik Andersson

M

henrik.a.andersson@mariestad.se

Göte Andersson

M

gote.andersson@mariestad.se

Morgan Forsberg

KD

morgan.forsberg@mariestad.se

Torbjörn Forsell

C

torbjorn.forsell@mariestad.se

Jan Hallström

L

jan.hallstrom@mariestad.se

Sebastian Ekeroth Clausson

S

sebastian.ekeroth-clausson@mariestad.se

Anita Olausson

S

anita.olausson@mariestad.se

Björn Nilsson

S

bjorn.nilsson@mariestad.se

Mats Karlsson

MP

mats.a.karlsson@mariestad.se

Per Rosengren

V

per.rosengren@mariestad.se

Kent Wessman

SD

kent.wessman@mariestad.se


Arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Johan Abrahamsson, ordförande (kommunalråd)

M

johan.abrahamsson@mariestad.se

Anders Karlsson, förste vice
ordförande

C

anders.karlsson@mariestad.se

Ida Ekeroth Clausson, andre vice ordförande (oppositionsråd)

föräldraledig tom 2021-12-31)

S

ida.ekeroth-clausson@mariestad.se

Henrik Karlsson

M

henrik.karlsson@mariestad.se

Janne Jansson, vik. andre vice ordförande under föräldraledighet

S

janne.jansson@mariestad.se


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Eleonor Hultmark
Kommunsekreterare
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad