Kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och har därmed det övergripande ansvaret för den strategiska utvecklingen, personalpolitiken och den ekonomiska förvaltningen.  I kommunstyrelsens uppdrag ingår att leda, styra och utveckla hela den kommunala verksamheten.

Kommunstyrelsen bereder ärenden

Alla ärenden som ska beslutas av kommunfullmäktige, även de som kommer från de övriga nämnderna, bereds först av kommunstyrelsen. Ofta remitterar kommunstyrelsen förslag och frågor till nämnder eller förvaltningen för utredning, för att därefter själv besluta eller gå vidare till kommunfullmäktige för beslut.

Ledamöter

Kommunstyrelsen har 13 ordinarie ledamöter och 13 ersättare. Kommunstyrelsens ordförande är kommunalrådet Johan Abrahamsson (M), dess 1:e vice ordförande Henrik Andersson (M) och dess 2:e vice ordförande är oppositionsrådet Janne Jansson (S).

En förvaltning

Kommunstyrelsen har en förvaltning; kommunledningskontoret med anställda tjänstemän. Kontoret ansvarar för styrning, uppföljning och utveckling av kommunens verksamhet, samt för att de politiska besluten genomförs.

Nämndens ordföranden

Kommunstyrelsens ordförande
Johan Abrahamsson (M)

Johan Abrahamsson

Förste vice ordförande
Henrik Andersson (M)

Andre vice ordförande
Janne Jansson (S)

Kontaktuppgifter ledamöter

Här har vi samlat kontaktuppgifter till nämndens ledamöter.

Ordinarie ledamöter

Namn

Parti

E-postadress

Johan Abrahamsson, ordförande (kommunalråd)

M

johan.abrahamsson@mariestad.se

Henrik Andersson, förste vice
ordförande

M

henrik.a.andersson@mariestad.se

Malin Olsson Lundqvist

M

malin.olsson-lundqvist@mariestad.se

Anette Karlsson

M

anette.c.karlsson@mariestad.se

Sara Swahnström

M

sara.swahnstrom@mariestad.se

Richard Thorell

M

richard.thorell@mariestad.se

Anders Karlsson

C

anders.karlsson@mariestad.se

Janne Jansson, andra vice ordförande

S

janne.jansson@mariestad.se

Linnéa Wall

S

linnea.wall@mariestad.se

Leif Udéhn

S

leif.udehn@mariestad.se

Anita Olausson

S

anita.olausson@mariestad.se

Marie Engström Rosengren

V

marie.engstrom@mariestad.se

Bo Heijl

SD

bo.heijl@mariestad.se

Ersättare

Namn

Parti

E-postadress

Yvonne Gogolin

M

yvonne.gogolin@mariestad.se

Olov Bergström

M

olov.bergstrom@mariestad.se

Anders Bredelius

M

anders.bredelius@mariestad.se

Sven-Inge Eriksson

KD

sven-inge.eriksson@mariestad.se

Fatima Hamdi

KD

fatima.hamdi@mariestad.se

Daniel Lång

M

daniel.lang@mariestad.se

Emil Gullbrantz

C

emil.gullbrandtz@mariestad.se

Nils Farken

S

nils.farken@mariestad.se

Sebastian Ekeroth Clausson

S

sebastian.ekeroth-clausson@mariestad.se

Ninni Larsson

S

ninni.larsson@mariestad.se

Ola Bertilsson

S

ola.bertilsson@mariestad.se

Britta Wänström

V

britta.wanstrom@mariestad.se

Carl-Gunnar Sand

SD

carl-gunnar.sand@mariestad.se


Arbetsutskott

Namn

Parti

E-postadress

Johan Abrahamsson, ordförande (kommunalråd)

M

johan.abrahamsson@mariestad.se

Henrik Andersson, förste vice
ordförande

M

henrik.a.andersson@mariestad.se

Janne Jansson, andre vice ordförande

S

janne.jansson@mariestad.se

Malin Olsson Lundqvist

M

malin.olsson-lundqvist@mariestad.se

Linnea Wall

S

linnea.wall@mariestad.se


Sidan senast uppdaterad:

Relaterad information

Kontakt

Eleonor Hultmark
Administrativ koordinator
Telefon: 0501-75 50 58
E-post: Eleonor Hultmark

Rebecka Tropp
Kommunsekreterare
Telefon: 0501-75 50 46
E-post: Rebecka Tropp

Besöksadress

Stadshuset, Kyrkogatan 2, Mariestad